Wat is de aanleiding van het project?

Met het project  ‘fietsroute N280, ontbrekende schakel Horn’ wordt de fietsverbinding door Horn, tussen de N273 (bij de Oude Baexemerweg) en de toe- afrit van de parallelweg langs de N280 bij het Lateraal kanaal, geoptimaliseerd en vormgegeven als geprioriteerde route voor fietsers. Als het provinciale project ‘N280-West, wegvak Leudal’ is gerealiseerd, zorgt dit traject voor het opheffen van een ontbrekende schakel in een goed gefaciliteerde fietsverbinding tussen Weert en Roermond. 

Tegelijkertijd wordt met het project invulling gegeven aan de al lang bestaande wens om de Rijksweg in Horn, tussen de rotonde bij de Beegderweg en de aansluiting bij de Maaslandstraat, in te richten als verblijfsgebied (30 km/u zone), hetgeen moet bijdragen aan het tegengaan van de weg als sluiproute. Tevens zal in de aanpassing van 30km/u zone de haltevoorzieningen voor het openbaar vervoer opgewaardeerd worden. 

Bewonersavond deel Maaslandstraat – Haelerweg

Op donderdag 17 september 2020 werd het schetsontwerp van het deelproject Maaslandstraat – Haelerweg, de 30km zone gepresenteerd tijdens de informatieavond voor aanwonenden (bekijk hier de presentatie). Tijdens deze avond is er constructief gediscuteerd en zijn diverse zorgen, kansen en vragen besproken.

Het betreffende schetsontwerp is middels de volgende link te bekijken: definitief schetsontwerpDaarnaast is er tijdens de presentatie onderstaand visualisatiefilmpje getoond. 

Planning

Op 6 september 2021 zal gestart worden met de werkzaamheden m.b.t. het project fietsverbinding Horn. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken is het werk opgedeeld in 5 delen. Voor aanvang van desbetreffende deel ontvangen de bewoners t.z.t. een nieuwe informatiebrief met gedetailleerde informatie van desbetreffend deel.

Locatie werkzaamheden en fasering

 • Deel 1: Waterstraat tot kruising Heythuyserweg; 6 september 2021 – 15 oktober 2021
 • Deel 4: Maaslandstraat tot aansluiting N280 6 september 2021 – 15 oktober 2021
 • Deel 5: Aansluiting N280 tot Roermondseweg 11 oktober 2021 – 15 oktober 2021
 • Deel 2: Kruising Heythuyserweg tot rotonde Beegderweg 18 oktober 2021 - 10 december 2021
 • Deel 3: Rotonde Beegderweg tot Maaslandstraat 3 januari 2022 - 25 juni 2022

Graag willen wij benadrukken dat bovenstaande planning een inschatting is, en uiteraard onder voorbehoud is van onvoorziene omstandigheden / onwerkbaar weer.

Globale omschrijving van de werkzaamheden

De totale werkzaamheden van alle fases bestaan in grote lijnen uit:

 • Verwijderen van asfalt- en elementverharding
 • Ontgraven, afvoeren en verwerken van grond
 • Aanbrengen van fundering laag
 • Aanbrengen van element verhardingen
 • Aanbrengen van asfaltverhardingen
 • Aanbrengen van betonverhardingen
 • Aanbrengen groenvoorzieningen

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleiders Erik Beumers (e.beumers@leudal.nl) of John Janssen (j.janssen@leudal.nl) via email of telefoonnummer (0475) 85 90 00.