Van 31 januari tot en met 11 februari worden de bomen langs de Oude Trambaan en een gedeelte van de Stationsstraat te Heythuysen gesnoeid. Het betreft hier reguliere onderhoudsmaatregelen. De platanen worden gekandelaberd en bij de overige bomen wordt alleen aanwezig dood hout verwijderd.

 

De werkzaamheden worden van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 17.00 uur uitgevoerd. Dit zal enige overlast voor de omwonenden en het verkeer met zich meebrengen. We proberen dit tot een minimum te beperken.

Omleidingsroute en bushalte

Voor de uitvoeren van deze werkzaamheden zal de Oude Trambaan en een gedeelte van de Stationsstraat in gedeeltes afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Ter plaatse zal een omleidingsroute worden aangebracht. Tevens zal de bushalte tijdelijk vervallen en volgt de lijnbus tijdens de werkzaamheden een alternatieve route.

Kandelaberen

In 2016 zijn de platanen voor het laatst gekandelaberd. Kandelaberen is een vorm van rigoureus snoeien en is het op latere leeftijd knotten van de gesteltakken van een boom, waardoor er alleen nog takstompen overblijven. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Jansen Groen Boomverzorging te Haelen. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de plannen wijzigen.

Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen ten aanzien van de uitvoering van deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met dhr. M. Jacobs, Groenbeheerder Ruimtelijk Beheer via telefoonnummer 0475-85 90 00.