In opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg, vervangt G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf 4,7 kilometer rioolwatertransportleiding. Deze riolering transporteert het rioolwater van Heibloem naar Roggel.

De huidige asbest-cement leiding is aan het einde van zijn levensduur. Van der Ven vervangt de leiding door een HPDE leiding. Omdat de oude leiding erg kwetsbaar is, is het verwijderen hiervan een precisie werk. Daarom is eerst de nieuwe leiding bovengronds langs het tracé gelegd en in gebruik genomen. Nu wordt in fases de oude leiding verwijderd en de nieuwe leiding aangebracht in de rioolsleuf. De leiding ligt op 1,5 tot 3 meter diepte.

De oude leiding is een asbestcementleiding. Om de leiding veilig en goed te verwijderen voert Van der Ven de werkzaamheden met extra aandacht en volgens de daarvoor geldende regels uit. Zo is het terrein waar gewerkt wordt volledig afgezet en hebben de werknemers beschermende kleding aan en maskers op. De werkzaamheden leveren geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden op.

Aanwonenden ontvangen nadere informatie over de werkzaamheden wanneer deze nabij de woning worden uitgevoerd.

Aan de Schansdijk loopt de oude leiding onder bomen door. In overleg met de gemeente Leudal is besloten om de nieuwe leiding onder de weg te leggen. De bomen kunnen hierdoor behouden blijven.

Het vervangen van de transportleiding is rond de zomer van 2023 gereed.