Tijdens de uitgevoerde weginspecties is geconstateerd dat er veel schades aan de wegverhardingen van de parkeerplaats bij de sportaccommodatie Haelen zijn. Ook laat de indeling van de parkeerplaats in combinatie met het wijk milieuparkje te wensen over. Hierdoor is een reconstructie inclusief herinrichting gewenst. De reconstructie biedt tevens een kans om het hemelwater af te koppelen van de riolering en het bovengrondse wijk milieuparkje ondergronds te maken.

Wat gaan we doen?

Inrichting openbare ruimte

De huidige parkeerplaats is niet alleen qua indeling maar ook qua bereikbaarheid onduidelijk. Dit is in overleg met de gebruikers, voetbalclub RKVV Haelen en Laco eigenaar van het aanleggend besproken en heeft geleidt tot een aangepast ontwerp. In het ontwerp is niet alleen parkeren aan het bod gekomen, maar ook een veilige fietsroute naar de voetbal accommodatie  en een geschikte locatie voor het ondergronds wijk milieuparkje

Het groen wordt op het parkeerterrein wordt bij de herinrichting aangepast en vervangen.

Riolering

Afkoppelen

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Leudal ligt nu nog maar één rioolbuis (gemengd stelsel) onder de weg, zo ook in het parkeerterrein. Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Koppelen we af, dan voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties en wordt het rioolstelsel ontlast. Het verhard oppervlak van het heringerichte parkeerplaats en het dak van het zwembad die nu  afwateren op het gemengd rioolstelsel wordt in nu naar een nieuwe infiltratievoorziening onder de parkeerplaats gebracht. In deze ondergrondse infiltratievoorziening bestaande uit kunststof kratten kan het regenwater vrij in de bodem infiltreren. Dit draagt bij aan het op peil houden van de grondwaterstand.

Voordelen

Het afkoppelen van regenwater van verharding van een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Kortom: Het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook u kunt uw daken afkoppelen, kijk voor meer informatie op https://www.leudal.nl/subsidie-afkoppelen-hemelwater.

Hoe ziet de planning eruit?

Tot medio september 2022 gebruikt de aannemers Hendrickx-Horn voor de voorbereiding van het project. Vanaf 26 september 2022 tot eind november 2022 vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleiders Patrick Moors (p.moors@leudal.nl) of John Janssen (j.janssen@leudal.nl) via email of telefoonnummer 0475 – 85 00 00.

Herinrichting parkeerplaats Roggelseweg te Haelen