Op maandag 20 mei start de firma Landheer Infra in opdracht van de gemeente Leudal met de onderhoudsmaatregelen aan de Heideweg Neer. De werkzaamheden worden volgens planning op vrijdag 31 mei afgerond.

Waarom

De gemeente Leudal heeft in 2019 de wegen in de gehele gemeente laten inspecteren. Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de textuur van de asfalt toplaag van de straat van een dusdanige kwaliteit is dat deze aan onderhoud toe is.

Wat gaan we doen

De huidige asfaltrijweg, op onderstaande tracé, wordt overlaagd, hierbij wordt er een tussen-, deklaag aangebracht. Aan één zijde van de weg wordt de berm verhard door middel van grasbetontegels. De aanwezige klinkervakken in de rijweg worden tijdens de werkzaamheden meteen meegenomen.

Glasvezel buitenaf

Binnen onze gemeente is in het buitengebied reeds gestart met het aanbrengen van de glasvezelkabel. In ons werkgebied is deze kabel al aangebracht.  

Enexis

Enexis is inmiddels ook gestart met een omvangrijke aanleg van elektriciteit tussen het hoogspanning station aan de Keup te Egchel en industrieterrein Beringe. Dat doen ze via een ondergronds netwerk van kabels. Langs de Kanaaldijk en een gedeelte van de Heideweg wordt dit elektriciteitsnet ook aangebracht. In ons werkgebied moet deze kabel nog worden aangebracht. 

Locatie 

Groot_asfaltonderhoud_heideweg_neer
Heideweg Neer

Informatie en bereikbaarheid

  • De weg is volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
  • Het doorgaand bestemmingsverkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. 

Communicatie tijdens uitvoering

Enkele dagen voor de daadwerkelijke start van de werkzaamheden ontvangen de omwonenden een informatiebrief van de aannemer. In deze brief staan onder andere de contactpersonen tijdens de uitvoering, bereikbaarheid van de woning en hoe er omgegaan wordt met het ophalen van het huisvuil. 

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Patrick Sanders via p.sanders@leudal.nl of via (0475) 85 90 00.