Op maandag 30 maart start de firma Landheer Infra in opdracht van de gemeente Leudal met de onderhoudsmaatregelen aan de Heide Roggel. De werkzaamheden worden volgens planning op maandag 6 april afgerond.

Waarom

De gemeente Leudal heeft in 2019 de wegen in de gehele gemeente laten inspecteren. Tijdens de visuele weginspectie is geconstateerd dat de textuur van de asfalt toplaag van uw straat een dusdanige kwaliteit is dat deze aan onderhoud toe is. 

Wat gaan we doen

Op de huidige asfaltrijweg in de straat Heide 16-17 wordt een tussen en deklaag aangebracht. In de straat Heide 18-19a wordt een “tijdelijke deklaag” aangebracht, waarbij het noodzakelijk is dat er binnen 2 jaar een slijtlaag aangebracht wordt. Bij ernstige schadebeelden in de bestaande asfalt worden reparaties uitgevoerd.
Als er klinkervakken in de rijweg aanwezig zijn worden deze ook meegenomen in onze werkzaamheden. Het ontstane hoogte verschil ter hoogte van de inritten wordt ook hersteld. 

Locatie

Heide Roggel (buitengebied)

Informatie en bereikbaarheid

  • De weg is volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
  • Met de aanliggende bedrijven wordt nog contact opgenomen.

Communicatie tijdens uitvoering

Enkele dagen voor de daadwerkelijke start van de werkzaamheden ontvangen de omwonenden een informatiebrief van de aannemer. In deze brief staan onder andere de contactpersonen tijdens de uitvoering en de bereikbaarheid van uw woning. 

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Patrick Sanders via p.sanders@leudal.nl
of via (0475) 85 90 00.