Op maandag 6 april start de firma Landheer Infra in opdracht van de gemeente Leudal met de onderhoudsmaatregelen aan de Oude Meer/ Tuulshoek te Heythuysen. De werkzaamheden worden volgens planning op woensdag 22 april afgerond.

Waarom

De gemeente Leudal heeft in 2019 de wegen in de gehele gemeente laten inspecteren. Tijdens de visuele weginspectie is geconstateerd dat de textuur van de asfalt toplaag van uw straat een dusdanige kwaliteit heeft dat deze aan onderhoud toe is.

Wat gaan we doen

Het asfalt wordt vervangen en de trottoirs worden opnieuw bestraat en waar nodig vervangen. Als er klinkervakken in de rijweg aanwezig zijn worden deze ook meegenomen in onze werkzaamheden.

Locatie

Oude Meer/ Tuulshoek Heythuysen.

Informatie en bereikbaarheid

  • De weg is volledig afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.
  • Het doorgaand bestemmingsverkeer wordt, indien noodzakelijk, tijdens de werkzaamheden omgeleid.

Communicatie tijdens uitvoering

Enkele dagen voor de daadwerkelijke start van de werkzaamheden ontvangen de omwonenden een informatiebrief van de aannemer. In deze brief staan onder andere de contactpersonen tijdens de uitvoering en de bereikbaarheid van uw woning.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Patrick Sanders via p.sanders@leudal.nlof via (0475) 85 90 00.