Gladheidsbestrijding

Geplaatst op:
Asfalt, auto

De winter is weer begonnen. Voor de gemeente betekent dit dat we weer extra alert zijn op winterse omstandigheden die de situatie op de weg kunnen verslechteren. Om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden, wordt er op een groot aantal wegen gestrooid.

Van u als weggebruiker vragen we ook extra oplettendheid en alertheid op momenten dat u in winters weer de weg op gaat. Op de meeste wegen wordt de gladheid bestreden door de gemeente, maar er zijn ook wegen binnen onze gemeentegrenzen waar de Provincie de gladheidbestrijding uitvoert.

De gemeente Leudal is al ruim voor de aanvang van het winterseizoen begonnen met de voorbereidingen op mogelijke sneeuwval en gladheid. Zo is de zoutvoorraad op peil gebracht, zijn alle zoutstrooiers gekeurd, hebben de gladheidcoördinatoren een extra bijspijkercursus gehad en zijn met de aannemer die voor ons de wegen strooit alle scenario’s doorgesproken. Wij doen alles wat wij kunnen om het voor de gebruikers van de openbare weg zo veilig mogelijk te maken en te houden en zijn klaar voor de komende winter.

Waar wordt gestrooid?

Omdat we niet alles kunnen strooien, is in onze gemeente gekozen voor het strooien van onder andere de doorgaande wegen en de vrij liggende fietspaden. De strooiroutes worden regulier gestrooid bij melding van gladheid, de sneeuwroutes zijn alleen de hoofdwegen en fietspaden die bij sneeuwval gestrooid en eventueel geschoven worden.

Wat kunt u zelf doen

  • Houd uw eigen stoep sneeuw- en ijsvrij. U kunt zelfs hiervoor eventueel strooizout aanschaffen.
  • Help uw (minder valide-) buren door ook hun stoep te vegen of de afvalcontainer buiten te zetten bij gladheid.
  • Bij sneeuw kunt u beter eerst vegen en daarna (indien nodig) strooien.
  • Houdt bij het vegen goten en putten vrij van sneeuw.
  • Strooi eventueel zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken.  

Let op! Blijf alert op gladheid, ook als er net is gestrooid. Strooizout gaat beter werken naarmate er meer verkeer over de gestrooide weg heeft gereden. De weggebruikers houden altijd zelf de verantwoordelijkheid om het weggedrag aan te passen aan de (plaatselijke) omstandigheden.