Antoin Scholten, burgemeester van Venlo, heeft vanuit zijn functie en bevoegdheid als voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord besloten dat per direct alle weekmarkten in alle 15 gemeenten in Noord en Midden Limburg niet meer gehouden mogen worden. Het gaat hierbij om door de gemeente georganiseerde markten, alsmede elke verzameling van meer dan 5 marktkramen op één locatie. Hij heeft dat middels een verordening aan zijn collega’s laten weten.