Door de klimaatverandering regent het meer in korte tijd. Het riool moet het regenwater snel kunnen verwerken.


Geen prut in de put

Vervuiling door bladeren, frituurvet, verfresten en hondenpoepzakjes veroorzaakt steeds vaker verstopping en overstroming van straatputten. Dit zorgt voor onnodig hoge onderhoudskosten, vies water en overlast. Straatputten zijn alleen bedoeld voor regenwater.

Ongeveer de helft van de straatputten is niet meer aangesloten is op de rioolwaterzuiveringsinstallatie maar op een buffer of een beek. Dit betekent dat alle troep uit de straatputten in het milieu terecht komt en zo het oppervlaktewater vervuilt. Het dumpen van schoonmaakmiddel is daarom gevaarlijk voor planten, vissen of andere dieren die leven in en rond het water.

Om dit probleem onder de aandacht te brengen heeft Waterpanels Limburg de publiekscampagne "Geen prut in de put" uitgerold. Op www.geenprutindeput.nl vindt u meer informatie over de campagne.