Vanwege de aanhoudende hoge energietarieven en hoge reguliere kosten voor huishoudens heeft het college van B&W van Leudal twee aanvullende regelingen vastgesteld om inwoners financieel te helpen. Het betreft ‘Verhoging Inkomensgrens minimaregelingen’ en ‘Individuele bijzondere bijstand voor energiekosten’.

Verhoging inkomensgrens minima

De gemeente heeft de inkomensgrens voor de minimaregelingen per 1 januari 2023 verhoogd van 120% naar 130% van de bijstandsnorm. Daarnaast is het voor huishoudens met een nijpende financiële situatie mogelijk om tijdelijk aanspraak te maken op bijzondere bijstand voor energiekosten. Deze kan met terugwerkende kracht t/m 01 oktober 2022 worden aangevraagd. Voor deze regeling is de inkomensgrens vastgesteld op 150% van de bijstandsnorm. 

Moeite met rondkomen

Wethouder Huub van Helden: ‘Ondanks de regelingen die sinds de afgelopen periode al beschikbaar zijn, zien we dat er huishoudens zijn die nog steeds veel moeite hebben om rond te komen. Dat willen we niet zomaar laten gebeuren, omdat in Leudal iedereen moet kunnen meedoen. Juist voor dié huishoudens willen we er extra zijn.’

Voor elke regeling gelden specifieke voorwaarden en kunnen hieronder worden aangevraagd.

Bijzondere bijstand

Individuele bijzondere bijstand voor energiekosten

De betreffende formulieren zijn ook uitgeprint af te halen in de publiekshal van het gemeentehuis en in de bibliotheken.

Hulp bij aanvraag

Het Financieel Informatie Punt (FIP) is een samenwerking tussen gemeente Leudal en welzijnsorganisatie Synthese. 
Samen met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van het Bibliocenter Midden Limburg kunnen alle inwoners van Leudal geholpen worden met vragen over geld, administratie of formulieren in de brede zin van het woord.
Maar ook met beginnende financieel-administratieve problemen, correspondentie hierover, invullen van formulieren, aanvragen van toeslagen, werken met DIGID, etc. kunnen inwoners bij het FIP terecht.

Het eenvoudigste is om naar een inloopspreekuur te gaan. Deze zijn beschikbaar in de bibliotheek van Heythuysen en CC De Mortel in Ittervoort.

  • Iedere dinsdag van 14:00 tot 16:00 uur kunt u terecht in CC De Mortel in Ittervoort (Leliestraat 2).
  • Iedere woensdag van 14:00 tot 16:00 uur kunt u terecht in het Bibliocenter in Heythuysen (In de Neerakker 2a).

Samen kijken wij naar de mogelijkheden om meer FIP-locaties in Leudal te openen.

Tijdens de spreekuren kunt u bij het FIP vrij binnenlopen en uw vraag bespreken met één van de beschikbare vrijwilligers. Als het gaat om vragen over specifieke papieren/of correspondentie, neem dit dan wel mee naar het spreekuur. 
De FIP-vrijwilligers bespreken uw vraag en samen gaat u op zoek naar de beste oplossing. Het kan zijn dat er een nader onderzoek nodig is; in dat geval maakt de FIP-vrijwilliger met u een vervolgafspraak of, bij complexere omstandigheden, verwijzen ze door naar andere hulp- en dienstverleners. Vaak kan dan ter plekke een 1e afspraak worden gepland. Ook mag u direct contact opnemen met Plangroep via telefoonnummer 0345-479779.