Voor geïnteresseerden is de enquête over afvalinzameling in de gemeente Leudal beschikbaar.

De resultaten zijn hieronder te downloaden.

Bent u ook al bekend met de afvalapp? Download hem hier!