Ook in het jaar 2023 is er weer een energietoeslag voor inwoners van de gemeente Leudal met een laag inkomen. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten.

Deze is ook voor het jaar 2023 € 1.300 netto en wordt in één keer uitbetaald. 

Hoe kunt u een aanvraag doen?

Sommige huishoudens ontvangen de eenmalige energietoeslag automatisch. Zij hoeven geen
aanvraag in te dienen. Dit geldt voor u als u op 1 november 2023:

 • een uitkering van de gemeente ontvangt (Participatiewet, IOAW of IOAZ); of
 • periodieke bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen; of
 • bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt; of
 • een energietoeslag voor 2022 heeft ontvangen en wij hebben kunnen constateren dat u aan alle voorwaarden van de energietoeslag 2023 voldoet.

U heeft de energietoeslag dan al ontvangen op uw rekening (of die van uw partner). U kunt de energietoeslag maar één keer krijgen.
 

Aanvragen energietoeslag

Heeft u in november 2023 geen energietoeslag van ons ontvangen? En denkt u zelf wél dat u aan alle voorwaarden voldoet?  Dan kunt u met het aanvraagformulier de energietoeslag 2023 aanvragen.

Heeft u nog niet eerder energietoeslag aangevraagd? 

Gebruik dan ook het aanvraagformulier op deze webpagina.

>> Vraag de energietoeslag 2023 aan
 

Hulp nodig bij de aanvraag energietoeslag?

De gemeente helpt u graag en wel op drie manieren:

 • U kunt telefonische hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier. Bel daarvoor met de gemeente via 0475-85 90 00;
 • Als u digitaal minder behendig bent, kunt u een uitgeprint formulier aanvragen bij de gemeente. Dat kan via telefoonnummer 0475-85 90 00;
 • U kunt elke woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur gebruik maken van het gratis inloopspreekuur van het Financieel Informatie Punt (FIP) in de bibliotheek Heythuysen. 
  Een vrijwilliger van Bibliocenter of Synthese Leudal staat u dan persoonlijk te woord en helpt in raad en daad. Het Financieel Informatie Punt is op werkdagen bereikbaar via fip-leudal@synthese.nl of per telefoon via 0475-74 51 38.
   

Wat zijn de voorwaarden voor de energietoeslag 2023?

 • U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Leudal als u op de aanvraagdatum:
  21 jaar of ouder bent; en
 • in de gemeente Leudal woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een zelfstandige woonruimte heeft of in een instelling verblijft, waarvoor u eigen energiekosten betaalt; en 
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm. Hierbij kijken we naar uw inkomen in de referteperiode. De referteperiode is de maand die voorafgaat aan de datum dat u aanvraagt.
   

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag 2023?

 • U heeft geen recht op de energietoeslag 2023 als u op de datum aanvraag: 
  jonger bent dan 21 jaar en geen zelfstandige woonruimte bewoont; of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft; of
 • in een (zorg)instelling of opvanghuis woont, deze de energiekosten betaalt en níet bij u in rekening brengt; of
 • student bent en studiefinanciering (Wet studiefinanciering 2000) ontvangt, of géén studiefinanciering ontvangt, maar hiervoor wel in aanmerking komt. Voor meer info: duo.nl/particulier/tegemoetkoming-energiekosten
   

Wanneer heeft of bent u een partner?

 • U bent of heeft een partner voor de energietoeslag als u:
  getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
 • samen een huishouden heeft;
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • samen een kind heeft;
 • het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als  meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoeveel is een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm?

Hieronder staan de bedragen die gelden per 1 juli 2023. 
Deze gelden voor aanvragen energietoeslag vanaf november 2023. Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm:*

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijd*Vanaf AOW-leeftijd*
Alleenstaande (ouder)€ 1.386,95€ 1.547,74
Samenwonend/getrouwd€ 1.981,34€ 2.101,70

* Maximaal netto inkomen per maand zonder vakantiegeld.

Hieronder staan de bedragen die gelden per 1 januari 2023. 

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijd*Vanaf AOW-leeftijd*
Alleenstaande (ouder)€ 1.463.57€ 1.625,36
Samenwonend/getrouwd€ 2.090,81€ 2.202,84

* Maximaal netto inkomen per maand zonder vakantiegeld.
 

Welke bewijsstukken moet u overleggen bij de aanvraag?

Bij de aanvraag vragen wij u om verschillende bewijsstukken. Welke bewijsstukken, en hoeveel, is afhankelijk van uw situatie. Hieronder ziet u een opsomming van mogelijke bewijsstukken die worden gevraagd.

Bewijsstukken die u (en uw partner) moet uploaden:

 •  Geldig paspoort of ander identiteitsbewijs (geen rijbewijs);
 • Rekeningafschrift voor controle van uw bankrekeningnummer.

Overzicht mogelijke aanvullende bewijsstukken van u en uw eventuele partner. Bewijsstukken van uw inkomen moeten gaan over de maand die vooraf gaat aan de maand waarin u de aanvraag indient;

 • Loonstrook/loonstroken;
 • Recente jaarrekening/aangifte omzetbelasting;
 • Uitkeringsspecificatie(s);
 • Specificatie(s) uitkering AOW, bedrijfspensioen en/of lijfrente-uitkering;
 • Bankafschrift overboeking alimentatie of kopie echtscheidingsconvenant;
 • Bankafschrift overboeking kinderalimentatie of kopie ouderschapsplan;
 • Beschikking heffingskorting Belastingdienst (voorlopige aanslag 2023);
 • Bewijsstuk(ken) overige inkomsten;
 • Bewijsstuk eigen energiekosten bij wonen in (zorg)instelling of opvanghuis.

Tips

 1. zorg ervoor dat u deze bestanden digitaal klaar heeft staan. Zo kunt u ze gemakkelijk invoegen (uploaden) tijdens het digitale aanvraagproces.
 2. geef deze bestanden ook een duidelijke naam. Bijvoorbeeld: kopie ID-bewijs, salarisstrook of uitkeringsspecificatie.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling.

Op die manier kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag en zorgt de gemeente dat de toeslag bij de mensen terecht komt voor wie hij bedoeld is.
We vertrouwen erop dat u bij uw aanvraag alle informatie volledig en juist doorgeeft. Dan voorkomt u dat u het bedrag moet terugbetalen.
 

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Tot wanneer kunt u de aanvraag eenmalige energietoeslag 2023 indienen?

De energietoeslag kunt u aanvragen tot en met 31 maart 2024. 

Energiebespaar Brigade

De gemeente Leudal helpt inwoners met advies én concrete maatregelen om het energieverbruik te verminderen. Daarvoor is in samenwerking met het MensOntwikkelBedrijf (MOB) en Leudal Energie de Energiebespaar Brigade opgericht die op aanvraag naar inwoners thuis komt en aan de slag gaat.

Voordat de Klusbus langskomt, komt er eerst een energieverkenner op bezoek. Deze bespreekt welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen en of de Klusbus daadwerkelijk daarbij kan helpen.

De Klusbus is er om kleine energiebesparende maatregelen in huis te doen. Denk aan het aanbrengen van radiatorfolie, het plaatsen van LED-lampen, deurdrangers, tochtstrips en dergelijke. Hiermee bespaart een huishouden direct op  energieverbruik. Zowel het advies, de werkzaamheden die verricht worden en materialen zijn gratis.

Heeft u op het aanvraagformulier energietoeslag 2023 aangegeven dat u gebruik van de Energiebespaar Brigade wil maken? Dan nemen wij automatisch contact met u op. 
Heeft u vragen hierover? Of heeft u ‘nee’ aangekruist en wilt u zich toch nog hiervoor aanmelden? Ga dan naar de website: www.leudal.nl/energiebespaar-brigade.  Ook kunt u bellen met telefoonnummer 06 - 25 30 19 46

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! 
Neem contact met Verder via telefoonnummer 0345-479779 of stuur een mail naar leudal@verdergroep.nl
Of kijk op Hulp bij geldzaken en schulden en Vroegsignalering van schulden welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.