Vanaf woensdag 11 mei is het voor inwoners van de gemeente Leudal mogelijk om de eenmalige energietoeslag aan te vragen. Aanvragen kan tot en met 30 november 2022.

Voor wie is de eenmalige toeslag?

De toeslag is bestemd voor huishoudens met een laag inkomen die een zelfstandige woonruimte bewonen. Het bedrag is speciaal bedoeld om uw energierekeningen te betalen. Belangrijk om te weten is dat er één toeslag per huishouden wordt uitbetaald, omdat er per huishouden één energiecontract loopt.

De energietoeslag is onbelast en heeft daardoor geen gevolgen voor uw toeslagen.

De energietoeslag van € 800,- betalen we per huishouden eenmalig uit. De voorwaarden zijn:

  • U woont in de gemeente Leudal
  • U heeft een laag gezamenlijk inkomen (niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm);
  • U bent 21 jaar of ouder;
  • U woont niet in een (zorg)instelling;
  • U bent geen student jonger dan 27 jaar met recht op studiefinanciering;
  • U heeft een woonadres (geen briefadres).

Kijk voor de specifieke regels en voor het digitaal aanvragen op de productpagina 'Eenmalige energietoeslag 2022'.

Automatische betaling voor bijstandsgerechtigden

Inwoners van onze gemeente die op 1 maart 2022 een bijstandsuitkering (IOAW-, IOAZ-, BBZ- of AIO-uitkering), periodieke bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag ontvangen én aan de voorwaarden voldoen, hebben de toeslag op 27 april 2022 al uitbetaald gekregen.

Aanvragen energietoeslag

Ontvangt u een inkomen dat lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm? En voldoet u aan alle andere voorwaarden? 

Dan kunt u vanaf 11 mei 2022 een digitale aanvraag indienen via deze website.