Logo duurzaam Leudal

Visie Duurzaam Leudal

In de visie Duurzaam Leudal is de ambitie van Leudal om in 2020 de duurzaamste gemeente van Midden-Limburg te zijn. Duurzaamheid is een breed begrip waaronder bijvoorbeeld recycling, energiebesparing, hernieuwbare energie, materiaalgebruik etc. vallen. In de visie zijn als speerpunt genoemd de thema’s Energie, Mobiliteit en Voeding. Vanwege het Nationale Energieakkoord ligt momenteel de nadruk op energie. In het Energieakkoord is opgenomen dat 14% van de energie in 2020 afkomstig is uit hernieuwbare bronnen en dat er jaarlijks 1,5% energie bespaard wordt.

Speerpunten

In de visie zijn als speerpunt genoemd de thema’s Energie, Mobiliteit en Voeding. Vanwege het Nationale Energieakkoord ligt momenteel de nadruk op energie. In het Energieakkoord is opgenomen dat 14% van de energie in 2020 afkomstig is uit hernieuwbare bronnen en dat er jaarlijks 1,5% energie bespaard wordt.

1. Thema Energie

Het is al jaren bekend dat de voorraden opraken. In de jaren negentig volgde het inzicht dat er een klimaatverandering gaande is. Deze heeft alles te maken heeft met ons intensieve gebruik van energie en de daarmee gepaard gaande uitstoot van kooldioxide. In de toekomst zullen we minder energie gebruiken maar we maken het ook zelf, bijvoorbeeld door wind- en waterkracht en zonnestraling.

Een burgerinitiatief is Leudal Energie. Dit is een energiecoöperatie die actief is met het opwekken en besparen van energie.

2. Thema voeding

De veeteelt is voor circa 18% verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen (de totale mobiliteit voor 13,5%). Voedsel is daarom een speerpunt van de duurzaamheidsvisie. Duurzame voeding is een thema wat volop in de belangstelling staat. Het gaat dan ook om voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Op de vraag wat duurzaam voedsel precies is, hebben we geen eenduidig antwoord. In eerste instantie gaat het bij voeding om educatie en kennisoverdracht

3. Thema Mobiliteit

Reizen is een bron van plezier. Soms is het onderweg zijn zelfs het enige doel van de reis. Dit gaat vaak gepaard met uitstoot van schadelijke gassen en geluidsoverlast. Ook hier geldt dat de brandstoffen waar we op rijden op beginnen te raken. Er zijn drie zaken die onze mobiliteit beïnvloeden: ons ‘gedrag’, de ‘voertuigen’ en de ‘infrastructuur’. Het gaat om minder, slimmer en innovatiever te rijden.