Beste inwoner van Leudal,

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan een belangrijke informatie- en werksessie over de actualisatie van ons gemeentelijk bomenbeleid en de bomenlijst. Uw waardevolle inbreng wordt zeer gewaardeerd!

Ons huidige bomenbeleid, opgesteld in 2009, is toe aan vernieuwing. We willen graag een beleid dat beter aansluit op de hedendaagse thema's zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, biodiversiteit en vergroening. Daarnaast willen we de gemeentelijke bomenlijst updaten, waarin waardevolle en monumentale bomen en houtopstanden in Leudal zijn opgenomen. U kunt de huidige bomenlijst raadplegen op onze website: www.groeneparelsinleudal.nl.

37.000 extra bomen

Als landelijke gemeente staat Leudal bekend om zijn diverse bomen, houtopstanden en prachtige landschapselementen. Denk hierbij aan bomenlanen, houtsingels en bosgebieden die ons karakteristieke landschap vormen. Het is van groot belang dat we deze elementen op een duurzame wijze behouden. Bovendien hebben we de ambitie om tussen 2021 en 2028 maar liefst 37.000 extra bomen te planten!

Nieuw beleid

Voor de actualisatie van het bomenbeleid en de gemeentelijke bomenlijst hebben we idverde Advies uit Roermond ingeschakeld. Zij hebben eerder succesvol het bomenbeleid van gemeente Maasgouw en gemeente Echt-Susteren geactualiseerd. 
Het nieuwe beleid en de bomenlijst hebben niet alleen betrekking op gemeentelijk eigendom, maar ook op bomen en houtopstanden van derden.

Uw bijdrage

Tijdens de informatie- en werksessie krijgt u de gelegenheid om op een informele en educatieve manier kennis te delen over het inrichten en beheren van bomen en houtopstanden in de openbare ruimte en het buitengebied. 
Daarnaast horen we graag welke waardevolle en monumentale bomen en houtopstanden volgens u nog ontbreken op de gemeentelijke bomenlijst. 

U kunt ook uw eigen interesse of expertise inbrengen bij de actualisatie van het bomenbeleid. Dit kan tijdens de werksessie, maar ook via de online 'storymap' die in juni beschikbaar wordt gesteld.
We verzamelen alle suggesties en opmerkingen, die vervolgens door idverde Advies worden gebruikt bij het actualiseren van het bomenbeleid. 

Donderdag 1 juni

De informatie- en werksessie vindt plaats op donderdag 1 juni, van 19:00 tot 21:00 uur. 

  • Locatie Raadszaal Gemeentehuis Leudal 
  • Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen 

Tijdens deze informatie- en werksessie wordt ook gebruik gemaakt van een App. Het is aan te raden dat u een smartphone meeneemt. 

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze informatie- en werksessie, dan kunt u zich aanmelden tot maandag 29 mei 2023, door een e-mail te sturen naar: info@leudal.nl onder vermelding van “Aanmelding sessie actualiseren bomenbeleid”.