De ‘Sjans van Naer’

Geplaatst op:
Toegangsbord gemeente leudal

Met de uitbreiding van BASF in het Buggenumse Veld is er een ruimtelijke bijdrage gekoppeld, ter verbetering of compensatie van het gebied, in de vorm van een Gebiedsfonds.

Vanuit dit Gebiedsfonds worden groen- en landschapsprojecten bekostigd die een kwaliteitsverbetering betekenen, zoals door de raad besloten is in de ‘Structuurvisie Buggenumse Veld’ van 2014. Een van de projecten, die hier een bijdrage aan levert is de ‘Sjans van Naer’.

Schans in ere hersteld

Met het project ‘Sjans van Naer’ wordt de oude schans in Neer hersteld.

Het Waterschap gaat de dijken in de regio Midden-Limburg verhogen met het oog op de toekomst. Dit vormt de aanleiding om de aanleg van de "Sjans van Naer" hierin te betrekken.  De schans ligt in het gebied waar een dijkverhoging plaatsvindt. Bij de inrichting van het gebied kan het herstellen van de schans worden gerealiseerd. Voor de dijkversterking koopt het Waterschap de grond, die nodig is om de "Sjans van Naer" in te richten. Daarna wordt het perceel verkocht aan de gemeente die de grond , zonder tegenprestatie of voor een symbolisch bedrag overdraagt aan de Beheersstichting.

Beheerstichting

De beheerstichting wordt opgericht door: JongNederland, de Heemkundevereniging en Kindervakantiewerk. Zij krijgen de Sjans van Naer in eigendom en zijn daarmee verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud.  De verenigingen worden in de gelegenheid gesteld om maximaal 12 keer per jaar een activiteit bij de Sjans te organiseren.

Over de Sjans

De ‘Sjans van Naer’ wordt omkaderd met een zes meter brede gracht en knotwilgen. Deze zijn reeds bestaand, maar worden daarvoor verplaatst. Daarnaast wordt een wal van zes meter hoog aangelegd, die straks door grasvegetatie ook recreatief te gebruiken is. Op het terrein wordt een schaapskooi geplaatst. Dit voor het onderbrengen van het beheer en  informatievoorziening rondom de ‘Sjans van Naer’ en de grond. Er komen schapen, die moeten zorgen voor een natuurlijke uitstraling. De Sjans moet zo een attractieve waarde vertegenwoordigen met een permanente informatievoorziening over de cultuurhistorie.

Belangrijk

Wethouder Arno walraven: “Dit zijn mooie projecten, waar iedereen straks van kan genieten en zijn bijdrage kan leveren. Betrokkenheid van de verenigingen uit het dorp is belangrijk voor de instandhouding en het beheer van de Sjans.”

Besluitvorming

Het College van de gemeente Leudal heeft ingestemd met het project de ‘Sjans van Naer’, maar het is aan de raad om hier 12 maart 2019 een definitief besluit in te nemen of het project wel of niet uitgevoerd gaat worden. Dit voor wat betreft de bekostiging van het project.