De wereld verandert dus ook het buitengebied. Steeds meer verschillende partijen maken gebruik van het ‘platteland’. Natuurlijk de agrariërs maar ook steeds meer recreanten.

Zorginitiatieven verrijzen, personen willen als particulier wonen in het buitengebied en er is meer aandacht voor de natuur. Dit samen met diverse ontwikkelingen zoals leegstaande agrarische bebouwing, het groter worden van boerderijen en de ontwikkeling van duurzame energie zorgen voor de nodige dynamiek. Gemeente Leudal wil deze veranderingen aangrijpen voor dialoog met de omgeving zodat een goed werk-, woon- en leefmilieu in het buitengebied behouden en verbeterd wordt. Dat dit alleen lukt wanneer we samen in gesprek gaan, staat als een paal boven water. Samen zorgen we voor begrip, pakken we kansen en ontstaan er proeftuinen voor nieuwe initiatieven. Want wat ook zeker is; het buitengebied blijft in beweging!

Meer weten en geïnteresseerd in het vervolg van dit programma?

Wilt u op de hoogte blijven van het programma Buitengebied in Beweging? Schrijf u dan in voor een digitale nieuwsbrief. Wanneer de nieuwsbrief verstuurd wordt, staat ook in de planning opgenomen.

Aanmelden digitale nieuwsbrief buitengebied in beweging