70 jaar of ouder en briefstemmen

Alle inwoners van 70 jaar en ouder hebben voor de komende verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een stempluspas ontvangen. Een stempluspas is nieuw in Nederland.

Binnenkort ontvangt u een tweede briefstemenvelop waarin het stembiljet zit. In deze tweede envelop zit ook een uitgebreide uitleg hoe u uw stempluspas kunt gebruiken.  Alles wat u nodig heeft, ontvangt u met de post.

Hoe werkt het?

Tussen 10 februari en 3 maart 2021 ontvangt u een envelop met daarin uw stempluspas. Dit is een speciale stempas voor 70-plussers. Met de stempluspas kunt u zelf naar het stembureau gaan, iemand machtigen om voor u te stemmen, of uw stem per brief uitbrengen. Bewaar uw stempluspas goed.

Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt u een tweede envelop. Daarin zitten de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen. Dat zijn:

 • een briefstembiljet
 • een envelop voor het briefstembiljet
 • een retourenvelop
 • uitleg over het stemmen per brief

Hoe kunt u uw stempluspas gebruiken?

 • U kunt uw stempluspas gebruiken als gewone stempas en hiermee stemmen in elk stembureau in de gemeente Leudal op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart of woensdag 17 maart 2021. Bekijk waar en wanneer u kunt stemmen in de gemeente Leudal.
 • U kunt iemand een volmacht geven om namens u uw stem uit te brengen. Dit kunt u doen door de achterzijde van de stempluspas in te vullen en te ondertekenen, samen met degene aan wie u volmacht geeft. Meer informatie over het verlenen van volmacht.
 • U kunt uw stempluspas gebruiken om per brief te stemmen. 

Hoe stem ik per brief?

De stappen om te stemmen per brief zijn:

 1. Zet een handtekening op de stempluspas.
 2. Kies op het stembiljet de kandidaat op wie u wilt stemmen. Dit hoeft niet zoals in het stembureau met een rood potlood te gebeuren. Het is belangrijk dat duidelijk is op wie u stemt.
 3. Stop het stembiljet in de daarvoor bestemde envelop.

  Waarom stopt u uw stembiljet in een aparte envelop?
  Omdat uw stemgeheim natuurlijk bewaard moet blijven. De briefstemenveloppen worden tijdens een zitting van het briefstembureau geopend. Uw stempas wordt gecontroleerd en gescheiden van de envelop met daarin uw stembiljet. Deze enveloppen worden pas later tijdens het tellen geopend zodat niet meer te herleiden is van wie het stembiljet afkomstig is. 

   
 4. Stop de envelop met daarin het stembiljet en uw stempas in de retourenvelop.
 5. Doe uw retourenvelop in de brievenbus van PostNL of geef deze af bij het afgiftepunt.

Wanneer u uw retourenvelop op de post doet, doe dit dan vóór vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur. PostNL garandeert dat uw stembiljet dan op tijd bij het gemeentehuis wordt bezorgd.

U kunt uw retourenvelop ook afgeven bij het afgiftepunt. Dit is bij de receptie van het gemeentehuis in Heythuysen. Dit kan tijdens de volgende openingstijden:

woensdag 10 maart van 09.00 tot 17.00 uur
donderdag 11 maart van 09.00 tot 17.00 uur
vrijdag 12 maart van 09.00 tot 17.00 uur
maandag 15 maart van 09.00 tot 17.00 uur
dinsdag 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur
woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur

 Let op: u kunt uw briefstem niet afgeven op een stembureau. Daar kunt u uiteraard wel gewoon stemmen met uw stempluspas.

Bekijk het filmpje

 

Stempluspas of tweede envelop niet ontvangen

Heeft u uw stempluspas op 3 maart 2021 niet ontvangen of bent u uw stempluspas kwijt? Vraag een vervangende stempluspas aan.

Heeft u op 11 maart 2021 de tweede envelop met de documenten om uw stem per brief uit te brengen nog niet ontvangen? Neem ook dan contact met ons op.

Meer informatie

Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie. Heeft u nog vragen? Dan kunt u ook bellen met het informatienummer over briefstemmen: 0800 – 1351 (7 dagen per week geopend van 08.00 tot 20.00 uur).

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met iemand van het team Verkiezingen van de gemeente Leudal op (0475) 85 90 00.