Onze burgemeester heeft een persoonlijk bericht voor u, de inwoners van gemeente Leudal, naar aanleiding van het hoogwater. Lees de gehele brief hieronder.

Beste inwoner,

De hoeveelheid regen in combinatie met een extreem hoge afvoer van de Maas vanuit België en Frankrijk, zorgde ook in onze gemeente voor veel wateroverlast en schade aan huizen, dieren, landbouw en gewassen. Met man en macht is er alles aan gedaan om de nodige voorzorgsmaatregelen voor onze inwoners te treffen. Om de veiligheid te garanderen hebben we inwoners uit delen van Buggenum, wonend aan De Kemp in Horn en de Broekweg in Haelen moeten evacueren. We betreuren het dat bewoners hun woning binnen enkele uren achter moesten laten.

Om het hoogwater tegen te gaan en dijkdoorbraken te voorkomen hebben vele vrijwilligers, uit onze gemeente maar ook daarbuiten meegeholpen met onder meer het vullen van zandzakken. Ook kregen we heel veel aanbod van mensen in de omgeving en zelfs heel Nederland die hun diensten en materieel beschikbaar stelden. Als burgemeester vond ik het ontroerend om te zien hoeveel gemeenschapszin zo’n situatie losmaakt. Via deze weg wil ik iedereen daar dan ook hartelijk voor danken.

In tijden van crisis heb ik ook mogen ervaren hoeveel mensen op de been zijn om elkaar onderdak te bieden en hun bijdrage te leveren. Van de hulpdiensten (politie, brandweer, defensie), organisaties (waterschap, Rijkswaterstaat, Enexis) particulieren ( o.a. Hendrickx grondwerken) en alle crisisteams (het samenspel tussen ambtenaren en bestuur), die met man en macht (burgers, burgerinitiatieven, dijkwachten, de buitendienst van de gemeente) hebben geprobeerd het hoogwater tegen te houden om erger te voorkomen. Persoonlijk denk ik dat iedereen gedaan heeft wat hij of zij kon doen. Toch is er veel schade, zowel materieel als emotioneel ontstaan, wat gezien het extreme weer helaas onvermijdelijk was. 

Als gemeente hebben we nu ook mogen ervaren hoe belangrijk het is om het water beheersbaar te houden, voor zover dat kan. De inspanningen van Waterschap en samenwerkende partners om de Maas te verruimen en dijken te versterken zijn heel erg belangrijk gebleken. 

Ondanks dat velen hun dagelijkse leven weer oppakken is er veel materiële en emotionele schade ontstaan, die nog lang zal gaan duren. Het element water is, ondanks alle inspanningen en voorzieningen die we genomen hebben, toch onvermijdelijk geweest, zoals bij de Broekweg in Haelen en de Kemp in Horn en delen van Buggenum.

Straks als de Maas zijn natuurlijke weg weer gaat, zal ze heel veel achterlaten, waar onder meer agrariërs helaas nog veel last van gaan hebben. Ik wens iedereen, die direct of indirect met het hoogwater te maken heeft gehad heel veel steun, hulp en sterkte toe.

Désirée Schmalschläger
Burgemeester

Download

U kunt de brief hier ook als PDF-document downloaden.