Zuidenwind is bezig met twee nieuwe windturbines aan de Staldijk 1-a te bouwen. Voor de realisatie van Windpark Heibloem. In augustus 2019 is gestart met de aanleg van een weg over het terrein tussen Staldijk en Musschenbergweg. In november en december 2019 zijn de grote fundamenten van beide turbines gemaakt, de stroomkabels gelegd en het zogenaamde inkoopstation geplaatst. In dat gebouw zit de aansluiting op het stroomnet.

In de loop van februari brengt de fabrikant van de turbine de grote onderdelen naar de locatie. Het transport van de 74 meter lange wieken/rotorbladen vergt tijdelijk aanpassingen aan wegen langs de route. Om bochten te kunnen nemen met zo’n lang transport worden verkeersborden, -lichten en lantaarnpalen tijdelijk verwijderd. Rotondes worden aangepast.

Alle transporten zullen voor de carnaval afgerond zijn.