Representatie en andere functies

Lees voor

Raadsleden bezoeken allerlei bijeenkomsten waar ze zich laten informeren over de meest uiteenlopende dingen. De informatie die ze daar krijgen gebruiken ze voor de beeld- en meningsvorming voor discussies in de commissies en of gemeenteraad. Onderstaand een overzicht van activiteiten waarvoor raadsleden zijn uitgenodigd.

Andere functies

Ook zijn raadsleden op grond van de Gemeentewet verplicht hun nevenfuncties te melden, waarbij tevens moet worden aangegeven of zij voor deze functie wel of niet worden betaald. Raadsleden mogen geen nevenfuncties vervullen die (mogelijk) in strijd zijn met het belang van de gemeente. Ook moet voorkomen worden dat belangenverstrengeling kan optreden tussen de nevenfunctie en de functie die zij bekleden binnen de gemeente. 

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.