Rekenkamer

Lees voor

De gemeenteraad van Leudal heeft gekozen voor een onafhankelijke rekenkamer. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid (efficiency), doeltreffendheid (effectiviteit) en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Op basis van de uitkomsten van een onderzoek geeft zij aanbevelingen en adviezen aan de gemeenteraad.

De invalshoek is een positieve bijdrage te leveren aan het functioneren van het bestuur in Leudal en het versterken van de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad in het bijzonder.

Contact

U kunt contact opnemen met de rekenkamer van Leudal via de heer J.P.T. Lommen (medewerker onderzoek secretaris rekenkamer Leudal), tel: (0475) 85 90 00 of e-mail: j.lommen@leudal.nl

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.