Organisatie

Lees voor

Leudal uit het dal: een nieuwe stap in de ontwikkeling van bestuur en organisatie.

Het functioneren van de gemeente Leudal voldoet momenteel niet helemaal aan de eisen die burgers, ondernemers, bestuur en ambtenaren stellen. De ontwikkeling van bestuur en organisatie heeft enige tijd op een laag pitje gestaan. Het is nu nodig om weer ‘uit het dal’ te geraken.  Daarom brengen we de basis, qua processen, systemen en de kwaliteit van dienstverlening, op een hoger niveau, teneinde bestuur en burgers ook de komen de jaren adequaat te kunnen bedienen. We willen daarmee ook actief bouwen aan een beter imago. Daarbij is een goed samenspel met de omgeving, de samenleving, essentieel.

Om die slag te kunnen maken halen we opgelopen achterstand in op onze basisvoorzieningen. Vragen van burgers tijdig en goed beantwoorden hoort daarbij. Tegelijkertijd kijken we ook naar de veranderende rol die we als overheid hebben. Soms zijn we interactief bezig met de samenleving, soms kunnen we zelfs co-creaties aangaan met burgers, verenigingen en instellingen en soms moeten we ook ‘gewoon’ de wet handhaven. Globaal zijn dit de drie rollen waar we de komende jaren verder uitwerking aan geven, ervaring mee op doen en van zullen leren. Die ervaring zal ons helpen om daadwerkelijk de stap naar een hoog niveau van dienstverlening te kunnen maken.

De opdracht die we onszelf gegeven hebben is dus om een stabiele basis te combineren met een andere manier van werken. We zijn volop aan de slag met deze organisatieontwikkeling, die we ‘Leudal uit het dal’ hebben genoemd.

Klik hier om het kort filmpje te bekijken.

Organogram

Film: in Leudal komt alles samen

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.