Klachten, meldingen en verzoeken

Lees voor
 • Melding openbare ruimte

  Wilt u een melding doen van zaken die betrekking hebben op (sociale) veiligheid, milieuklachten of het beheer en onderhoud van uw woon- en leefomgeving? 

 • Klacht over de gemeente

  Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? 

 • Bezwaar en beroep

  Een bezwaarschrift kunt u indienen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Een beroepschrift dient u in bij de rechtbank als u het niet eens bent met het besluit op uw bezwaarschrift.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. 

 • Wob-verzoek indienen

  U kunt de gemeente vragen om bestuurlijke informatie, bijvoorbeeld over het beleid of informatie uit andere documenten. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Dwangsom en beroep bij te laat beslissen

  Als de gemeente te laat beslist op uw aanvraag voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom.

 • Inzien van stukken

  Wilt u stukken bij ons in komen zien?

 • Gevonden of verloren voorwerpen

  Sieraden, mobiele telefoon, portemonnee of een ander voorwerp gevonden of verloren?

 • Buurtbemiddeling

  Buurtbemiddeling is bedoeld voor alle inwoners van Leudal die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren of buurtgenoten.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.