Commissie Bestuur en Middelen

Lees voor

De raadscommissie Bestuur en Middelen adviseert en overlegt onder meer over devolgende onderwerpen:

 • Demografische ontwikkelingen
 • Bestuurlijke verhoudingen
 • Brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
 • Openbare orde en veiligheid (hoogwaterbescherming), buurtpreventie
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie, bedrijfsvoering
 • Nationale samenwerking Vereniging Nederlandse Gemeenten,  Vereniging Limburgse Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen
 • Vreemdelingenbeleid, Asielzoekerscentrum Baexem
 • Dualisering
 • Internationale samenwerking (jumelage, Euregio)
 • Handhaving
 • Horeca en kermissen
 • Financiën en lastendruk

Daarnaast heeft de commissie Bestuur en Middelen specifiek tot taak (hetgeen voorheen tot de taak van het auditcomité behoorde):

 • het bevorderen van een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole;
 • het voeren van afstemmingsoverleg over de verschillende controleactiviteiten van de gemeenteraad, het college en de rekenkamer;
 • het doen van voorstellen aan de gemeenteraad voor de benoeming van de accountant en de voorbereiding van eventuele aanbestedingsprocedures in dat kader;
 • het doen van voorstellen aan de gemeenteraad voor het jaarlijks vast te stellen controleprotocol voor de accountant;
 • het evalueren van het functioneren van de accountant.

Klik hier voor de besluitenlijst.

Samenstelling

Ria Teluij

Teluij
contactgegevens en taken Ria Teluij
FunctieVoorzitter
AdresCatharina Daemenstraat 43
6093 KE  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) - 45 15 21
E-mailadresr.teluij@leudal.nl
Politieke partijSamen Verder

Roy Coolen

Coolen
contactgegevens en taken Roy Coolen
FunctieCommissielid
AdresPrinses Margrietstraat 13
6096 AX  Grathem
Telefoonnummer(0475) 45 14 25
E-mailadresr.coolen@leudal.nl
Politieke partijSamen Verder

drs. Michel Graef

Graef
contactgegevens en taken drs. Michel Graef
FunctieCommissielid
AdresDorpstraat 65a
6085 BE  Horn
Telefoonnummer(06) 21 88 35 28
E-mailadresm.graef@leudal.nl
Politieke partijSamen Verder

Léon Linssen

Linssen
contactgegevens en taken Léon Linssen
FunctieCommissielid
AdresKempkensstraat 4
6083 AV  Nunhem
Telefoonnummer(0475) 59 43 53
E-mailadresl.linssen@leudal.nl
Politieke partijSamen Verder

Gerry Teeuwen

Teeuwen
contactgegevens en taken Gerry Teeuwen
FunctieCommissielid
AdresIsidoorstraat 17
6012 RE  Haler
Telefoonnummer(0495) 56 32 44
E-mailadresg.teeuwen@leudal.nl
Politieke partijRonduit Open

Chrétien Wetemans

Wetemans
contactgegevens en taken Chrétien Wetemans
FunctieCommissielid
AdresSchoolstraat 3
6096 AS  Grathem
Telefoonnummer(06) 51 30 60 73
E-mailadresc.wetemans@leudal.nl
Politieke partijRonduit Open

BSc Bart Nijskens

Nijskens
contactgegevens en taken BSc Bart Nijskens
FunctieCommissielid
AdresBroekstraat 18
6085 EM  Horn
Telefoonnummer(06) 10 16 55 56
E-mailadresb.nijskens@leudal.nl
Politieke partijCDA

AA Maurice Schreurs

Schreurs
contactgegevens en taken AA Maurice Schreurs
FunctieCommissielid
AdresIn het veld 47
6093 NK  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 57 00 30
E-mailadresm.schreurs@leudal.nl
Politieke partijCDA

Joost van Beek

van Beek
contactgegevens en taken Joost van Beek
FunctieCommissielid
AdresLeveroyseweg 10a
6093 NE  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 49 56 46
E-mailadresj.vanbeek@leudal.nl
Politieke partijD66

Henny Meeuwis

Meeuwis
contactgegevens en taken Henny Meeuwis
FunctieCommissielid
AdresSchepenstraat 14
6095 AP  Baexem
Telefoonnummer(06) 22 07 45 84
E-mailadresh.meewis@leudal.nl
Politieke partijProgressief Akkoord Leudal

Jordi Vissers

Vissers
contactgegevens en taken Jordi Vissers
FunctieCommissielid
AdresDaalakkerstraat 8
6085 BP  Horn
Telefoonnummer(06) 48 12 98 65
E-mailadresj.vissers@leudal.nl
Politieke partijVVD

Richard Verheul

Verheul
contactgegevens en taken Richard Verheul
FunctieCommissielid
AdresPater van Donstraat 28
6089 NP  Heibloem
E-mailadresr.verheul@leudal.nl
Politieke partijLeudal Sociaal

John Lommen

Lommen
contactgegevens en taken John Lommen
FunctieCommissiegriffier
Mobiel nummer(06) 116 00 448
E-mailadresj.lommen@leudal.nl

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.