Commissie Bestuur en Middelen

Lees voor

De raadscommissie Bestuur en Middelen adviseert en overlegt onder meer over devolgende onderwerpen:

 • Demografische ontwikkelingen
 • Bestuurlijke verhoudingen
 • Brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
 • Openbare orde en veiligheid (hoogwaterbescherming), buurtpreventie
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie, bedrijfsvoering
 • Nationale samenwerking Vereniging Nederlandse Gemeenten,  Vereniging Limburgse Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen
 • Vreemdelingenbeleid, Asielzoekerscentrum Baexem
 • Dualisering
 • Internationale samenwerking (jumelage, Euregio)
 • Handhaving
 • Horeca en kermissen
 • Financiën en lastendruk

Daarnaast heeft de commissie Bestuur en Middelen specifiek tot taak (hetgeen voorheen tot de taak van het auditcomité behoorde):

 • het bevorderen van een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole;
 • het voeren van afstemmingsoverleg over de verschillende controleactiviteiten van de gemeenteraad, het college en de rekenkamer;
 • het doen van voorstellen aan de gemeenteraad voor de benoeming van de accountant en de voorbereiding van eventuele aanbestedingsprocedures in dat kader;
 • het doen van voorstellen aan de gemeenteraad voor het jaarlijks vast te stellen controleprotocol voor de accountant;
 • het evalueren van het functioneren van de accountant.

Klik hier voor de besluitenlijst.

Samenstelling

Ria Teluij

Teluij
contactgegevens en taken Ria Teluij
FunctieVoorzitter
AdresCatharina Daemenstraat 43
6093 KE  Heythuysen
Telefoonnummer(06) 12 95 00 67
E-mailadresr.teluij@leudal.nl
Politieke partijSamen Verder

Roy Coolen

Coolen
contactgegevens en taken Roy Coolen
FunctieCommissielid
AdresPrinses Margrietstraat 13
6096 AX  Grathem
Telefoonnummer(0475) 45 14 25
E-mailadresr.coolen@leudal.nl
Politieke partijSamen Verder

drs. Michel Graef

Graef
contactgegevens en taken drs. Michel Graef
FunctieCommissielid
AdresDorpstraat 65a
6085 BE  Horn
Telefoonnummer(06) 21 88 35 28
E-mailadresm.graef@leudal.nl
Politieke partijSamen Verder

Léon Linssen

Linssen
contactgegevens en taken Léon Linssen
FunctieCommissielid
AdresKempkensstraat 4
6083 AV  Nunhem
Telefoonnummer(0475) 59 43 53
E-mailadresl.linssen@leudal.nl
Politieke partijSamen Verder

Gerry Teeuwen

Teeuwen
contactgegevens en taken Gerry Teeuwen
FunctieCommissielid
AdresIsidoorstraat 17
6012 RE  Haler
Telefoonnummer(0495) 56 32 44
E-mailadresg.teeuwen@leudal.nl
Politieke partijRonduit Open

Chrétien Wetemans

Wetemans
contactgegevens en taken Chrétien Wetemans
FunctieCommissielid
AdresSchoolstraat 3
6096 AS  Grathem
Telefoonnummer(06) 51 30 60 73
E-mailadresc.wetemans@leudal.nl
Politieke partijRonduit Open

BSc Bart Nijskens

Nijskens
contactgegevens en taken BSc Bart Nijskens
FunctieCommissielid
AdresBroekstraat 18
6085 EM  Horn
Telefoonnummer(06) 10 16 55 56
E-mailadresb.nijskens@leudal.nl
Politieke partijCDA

AA Maurice Schreurs

Schreurs
contactgegevens en taken AA Maurice Schreurs
FunctieCommissielid
AdresIn het veld 47
6093 NK  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 57 00 30
E-mailadresm.schreurs@leudal.nl
Politieke partijCDA

Joost van Beek

van Beek
contactgegevens en taken Joost van Beek
FunctieCommissielid
AdresLeveroyseweg 10a
6093 NE  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 49 56 46
E-mailadresj.vanbeek@leudal.nl
Politieke partijD66

Henny Meeuwis

Meeuwis
contactgegevens en taken Henny Meeuwis
FunctieCommissielid
AdresSchepenstraat 14
6095 AP  Baexem
Telefoonnummer(06) 22 07 45 84
E-mailadresh.meewis@leudal.nl
Politieke partijProgressief Akkoord Leudal

Jordi Vissers

Geen foto
contactgegevens en taken Jordi Vissers
FunctieCommissielid
AdresDaalakkerstraat 8
6085 BP  Horn
Telefoonnummer(06) 48 12 98 65
E-mailadresj.vissers@leudal.nl
Politieke partijVVD

Richard Verheul

Verheul
contactgegevens en taken Richard Verheul
FunctieCommissielid
AdresPater van Donstraat 28
6089 NP  Heibloem
E-mailadresr.verheul@leudal.nl
Politieke partijLeudal Sociaal

John Lommen

Lommen
contactgegevens en taken John Lommen
FunctieCommissiegriffier
Mobiel nummer(06) 116 00 448
E-mailadresj.lommen@leudal.nl

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.