Beleid, financiën en begroting

Lees voor

Een aantal belangrijke documenten die mede richting geven aan het beleid zijn:

  • Strategische visie Leven in Leudal 2020
  • Kadernota
  • Programmabegroting
  • Jaarrekening 

Voor een overzicht van alle P&C producten vanaf de begroting 2018 kunt u terecht op www.leudalineuros.nl.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.