Met uw stempas(sen) brengt u uw stem uit tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap Limburg op 15 maart 2023. Uiterlijk 1 maart krijgt u de stempas(sen) thuisgestuurd.

Voorwaarde om te kunnen stemmen is dat u uw stempas én uw identiteitsbewijs meeneemt. Het identiteitsbewijs kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument zijn. Het identiteitsbewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.
Kiesgerechtigden ontvangen een stempas van de burgemeester van de gemeente waar ze op 30 januari 2023 staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Gebruik van de stempas

 • Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Op uw stempas staat het adres van het stembureau dat het dichtst bij u in de buurt ligt. Maar u mag zelf kiezen in welk stembureau binnen de gemeente u uw stem uitbrengt.
 • Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.
 • Als u geen stempas heeft ontvangen, of uw stempas bent verloren, kunt u op 2 manieren een vervangende stempas aanvragen (zie onderaan deze pagina).

Kan iemand anders voor mij stemmen bij de provinciale staten en waterschap verkiezingen (machtiging)?

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen.  U kunt een persoon in de gemeente Leudal machtigen (1) of een persoon in een andere gemeente in de provincie Limburg machtigen (2).

Let op: Als u iemand ook wilt machtigen voor de waterschapsverkiezingen moet u dit apart regelen.

1. Onderhandse volmacht op de stempas. U machtigt een persoon in de gemeente Leudal.

Om een machtiging te geven, gebruikt u de achterkant van uw stempas. U moet beiden de achterkant ondertekenen om de volmacht geldig te maken. Met beiden wordt bedoeld: u als volmachtgever en de persoon die voor u gaat stemmen: de gemachtigde.

Wat zijn de voorwaarden?
 • De gemachtigde woont in de gemeente Leudal.
 • De gemachtigde neemt een kopie (dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet) mee van het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Dit is een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, of een Nederlandse verblijfsvergunning. De handtekening op de kopie moet duidelijk zichtbaar zijn. Ook zijn andere Europese identiteitsbewijzen geldig (behalve een Zwitsers rijbewijs). Het legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruik maken van een legitimatiebewijs waar op staat 'geldig tot 15 maart 2018' of elke latere datum.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
 • De volmachtgever kan zijn volmacht weer intrekken totdat de gemachtigde heeft gestemd. Als de volmachtgever toch zelf wil stemmen moet hij zijn, tot volmacht omgezette, stempas weer terugvragen van de gemachtigde. Met deze stempas kan hij weer stemmen.

2.  U machtigt een kiezer in een andere gemeente via een schriftelijke volmacht of op de achterkant van uw kiezerspas

Als u iemand buiten de gemeente Leudal wilt machtigen, of als u iemand wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, of als u geen legitimatiebewijs heeft, kunt u via onderstaande mogelijkheden een machtiging geven.

Schriftelijke volmacht

Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u met een aanvraagformulier een schriftelijke volmacht aanvragen. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen. Dat kan al voordat u uw stempas heeft ontvangen. Degene die u machtigt krijgt dan een schriftelijk volmachtbewijs toegestuurd.

Uw verzoek voor een schriftelijke volmacht moet uiterlijk 10 maart 2023 zijn ontvangen door het team Verkiezingen.

Wanneer is het gebruik van een schriftelijke volmacht makkelijk?
 • Als u géén identiteitsbewijs heeft is dit de enige manier om uw stem uit te brengen. Het is bij het aanvragen van een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Uw gemachtigde hoeft ook geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.
 • U wilt iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u op 15 maart 2023 met vakantie bent.
Wat zijn de voorwaarden?
 • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd in de provincie Limburg.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.
 • Als iemand een andere persoon machtigt, mag hij vervolgens zelf niet meer stemmen.
 • U hoeft geen kopie ID mee te geven aan de gemachtigde bij een schriftelijke volmacht.

Let op: Een schriftelijke volmacht voor de waterschapsverkiezingen moet u apart aanvragen.

Hoe vraag ik een schriftelijke volmacht aan?
 • Stuur een ingevuld L8-formulier (PDF, 73.3 kB,) naar team Verkiezingen.
 • Uw verzoek moet uiterlijk 10 maart 2023 zijn ontvangen.
 • U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in.

Let op: U kunt alleen een andere kiezer uit Limburg voor u laten stemmen.

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente in Limburg gaan stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Met een kiezerspas kunt u in alle Limburgse gemeenten gaan stemmen.

Let op: Een kiezerspas voor de waterschapsverkiezingen moet u apart aanvragen.

Onderhandse volmacht op kiezerspas

Als u een kiezerspas heeft aangevraagd om in een andere gemeente te stemmen, kunt u deze ook overdragen aan een andere kiezer in Limburg.

Om een machtiging te geven, gebruikt u de achterkant van uw kiezerspas. U moet beiden de achterkant ondertekenen om de volmacht geldig te maken. Met beiden wordt bedoeld: u als volmachtgever en de persoon die voor u gaat stemmen: de gemachtigde. De persoon die u machtigt moet als kiezer geregistreerd staan in Limburg. Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien bij het stemmen. De kopie van uw legitimatiebewijs mag ook een duidelijke digitale kopie zijn, op bijvoorbeeld een telefoon of tablet.

Let op:

 • Met een kiezerspas kunt u een kiezer binnen de provincie Limburg machtigen om namens u te stemmen.
 • U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.

Stempas kwijt of niet ontvangen

Bent u uw stempas kwijt? Of heeft u (op 1 maart 2023) geen stempas ontvangen? Dan kunt u op 2 manieren een vervangende stempas aanvragen. Als uw stempas ernstig beschadigd is moet u ook een nieuwe stempas aanvragen.

U kunt op 2 manieren een nieuwe stempas aanvragen. 

 1. Schriftelijk
  U kunt schriftelijk een verzoek indienen bij team Verkiezingen. Het verzoek moet uiterlijk 10 maart 2023 door team Verkiezingen zijn ontvangen. De nieuwe stempas kan alleen worden toegezonden naar het officiële woonadres waar u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
 2. Mondeling
  Bij team verkiezingen kunt u tot uiterlijk 14 maart 2023 12.00 uur, met een geldig legitimatiebewijs, een vervangende stempas aanvragen.