Onze gemeente kent alle dynamiek van deze tijd. Met ook de spanningen die daarbij horen. Het is enerzijds de groene tuin van Limburg, waar de 36.000 inwoners  mooi en rustig wonen in 16 dorpen met ieder een eigen karakter.

Veel van onze inwoners vinden werk in de vooruitstrevende moderne bedrijven, die voortkomen uit ons agrarisch verleden. Zoals bijvoorbeeld de hightech zaadveredeling. Anderen reizen in twintig minuten via de snelweg naar de Brainport regio rond Eindhoven. In Leudal wordt ook de meeste duurzame energie opgewekt van heel Limburg. De aantrekkelijke recreatieve omgeving van Leudal wordt bezocht door veel toeristen.

Deze dynamiek vraagt veel van bestuurlijk Leudal. En dus ook van jou als ambtenaar.

Leudal is succesvol in de afstemming van dit alles. Het heeft ons al veel gebracht, maar we willen nog beter. Wij geven uitvoering aan die ambitie met het faciliteren van een aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Daarbij de steeds veranderende behoeften in de samenleving in het oog houdend. Daarom staan wij altijd open voor nieuwe collega's die meedenken over van een leefbaar en veilig Leudal.

De organisatie

Gemeente Leudal is volop in beweging. Leudal investeert in een moderne en professionele werkomgeving afgestemd op de visie van de nieuwe organisatie. Samenwerking staat centraal. Samen wordt er enthousiast gebouwd aan de toekomst, waarin Leudal garant staat voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven.

De afdeling Samenleving, team beleid

De organisatie van de gemeente Leudal bestaat uit de beleidsafdelingen Samenleving en Ruimte en de ondersteunende afdeling Dienstverlening. Daarnaast valt een kleine Concernstaf organiek rechtstreeks onder de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur.

De afdeling Samenleving bestaat uit twee teams: een team Beleid, dat rechtstreeks wordt aangestuurd door het afdelingshoofd en een team Uitvoering Sociaal Domein (USD), aangestuurd door een teamleider.

De beweging die wij als het team Beleid ingezet hebben, is gericht op integraler werken. Gezamenlijke thema’s en onderwerpen verdelen en samen verantwoordelijkheid dragen voor het brede terrein van de samenleving.

Veiligheid wordt opgepakt in de cluster Openbare Orde en Veiligheid. Dit cluster wordt gevormd met twee andere collega’s.

Gezocht wordt naar een ervaren collega die direct inzetbaar is en generalistische kennis heeft op het gebied van sociale veiligheid en crisisbeheersing (Oranje Kolom).

Functie-inhoud

Van de beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid wordt verwacht:

 •  Je pakt werkzaamheden op die liggen op het gebied van sociale veiligheid en crisisbeheersing (Oranje Kolom) en je bent hiervoor als ‘AOV-er’ het directe aanspreekpunt voor de burgemeester.
 • Je draagt zorg voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid, vooral op tactisch en operationeel niveau. Door projectmatige activiteiten weet je de beleidsonderwerpen te vertalen in concrete probleemstellingen en praktische uitvoering.
 • Je pakt dossiers integraal op samen met de collega’s van het team Beleid of cluster Openbare orde en Veiligheid
 • Je participeert namens de gemeente, met een grote mate van zelfstandigheid, in de diverse netwerken. Je onderhoudt een nauwe samenwerking met in- en externe partners, zoals bijvoorbeeld met de politie en het Veiligheidshuis.
 • Je bent accountmanager voor de Veiligheidsregio Noord-Limburg (VRLN) en je coördineert de (bestuurlijke) besluitvorming voor deze gemeenschappelijke regeling.
 • Je bent flexibel inzetbaar op diverse terreinen binnen veiligheid en hebt oog en oor voor nieuwe ontwikkelingen hierbinnen. Je kunt deze ontwikkelingen vertalen met inachtneming van een veranderende kijk op de veranderende rol van de overheid in de maatschappij.
 • Vanuit voornoemde rol ben je een klankbord voor collega-beleidsmedewerkers en adviseer je over nieuwe ontwikkelingen.
 • Mogelijk een hard piket functie in de crisisbeheersing (Oranje Kolom).

Functie-eisen

Je voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Ervaring met crisisbeheersing en de Oranje Kolom is een pré.
 • In staat om snel en adequaat relevante informatie te verzamelen, situaties te analyseren en problemen en (nieuwe) verbanden te onderkennen.
 • Gewend om in een dynamische politieke omgeving te functioneren.
 • Je vertrouwt je gedachtes en overwegingen gemakkelijk aan het papier toe, het schrijven van een beleidsnotitie kost je weinig moeite.
 • Een hoge mate van inzicht, creativiteit, flexibiliteit en constructief vermogen.
 • Communicatief sterk, enthousiast en relativeringsvermogen;

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 36 uren per week. De functie is ingeschaald in schaal 10 (maximaal € 4671,- salaristabel 1 april 2022.  Je ontvangt een Individueel Keuzebudget van 17,05% bovenop het bruto maandsalaris hetgeen je naar keuze kunt inzetten. Wij bieden een reiskostenvergoeding woon-/ werkverkeer, overige arbeidsvoorwaarden conform cao gemeenten. Wij werken met hulpmiddelen zoals een IPhone en Ipad.

Solliciteren

Ben je enthousiast over de functie? Dan zien we je motivatiebrief en curriculum vitae graag tegemoet.

Je kunt je brief richten aan igom.nl. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Meer informatie

Wil je eerst meer informatie over deze functie?  Neem dan contact op met drs. Leon Jeurninck afdelingshoofd Samenleving via telefoonnummer: (0475) 859510 of l.jeurninck@leudal.nl dan bel ik je terug.

Aanmelden Meet & Greet