Op onze oproep om u aan te melden als vrijwilliger voor op het stembureau heeft u massaal gereageerd. Waar al die kleine dorpen toch groot in kunnen zijn!
We hebben nu voldoende aanmeldingen en zijn op dit moment druk doende iedereen in te delen als voorzitter, lid, reservelid of teller. Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt hierover op korte termijn een brief.

Wilt u zich alsnog aanmelden om in de toekomst wellicht als stembureaulid zitting te nemen op het stembureau? Dat kan altijd natuurlijk. We nemen u dan op in ons stembureauledenbestand en zullen u bij een volgende verkiezing vragen of u in de gelegenheid bent om op het stembureau plaats te nemen. Voor de verkiezing van maart aanstaande hebben we vooralsnog voldoende aanmeldingen.

Nogmaals onze hartelijke dank voor alle aanmeldingen, u hoort spoedig van ons.

Heeft u nog vragen?

Stuur een mail van verkiezingen@leudal.nl. Het Team Verkiezingen zal uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.