Bij gelegenheid van zijn afscheid als wethouder van de gemeente Leudal heeft de gemeenteraad op voordracht van het college van burgemeester en wethouders de heer  A.J.M. (Arno) Walraven benoemd tot Ereburger van Leudal. De uitreiking gebeurde tijdens een digitale bijzondere raadsvergadering op 12 januari. Burgemeester Désirée Schmalschläger sprak de nieuwe Ereburger toe en overhandigde hem de bijbehorende versierselen.

De politieke carrière van Arno Walraven begon in 1986 als raadslid van de gemeente Horn en duurt zonder onderbreking voort tot nu toe. Hij is in totaal ruim 20 jaar raadslid geweest en bij zijn afscheid op 12 januari 2021 meer dan 20 jaar wethouder. In de periode voor de invoering van het duale stelsel was hij gedurende 6 jaar zowel wethouder als raadslid. In 2002 werd hij benoemd tot wethouder van de gemeente Haelen en stopte zijn raadslidmaatschap. Voor zijn langjarige inzet als volksvertegenwoordiger is hij in dat jaar Koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In 2007 ging de gemeente Haelen op in de gemeente Leudal. Arno Walraven werd benoemd tot wethouder van de nieuwe gemeente. Hij is een pragmatisch denker die altijd gedreven werd door hart voor ‘de zaak’ en voor de mensen.

Volgens de verordening tot toekenning van het Ereburgerschap gemeente Leudal, vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2019, kan het Ereburgerschap worden toegekend aan personen die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt, als blijk van grote waardering en dankbaarheid.