De commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 mei 2022 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Leudal.

Deze vergaderingen zullen fysiek plaatsvinden, in de raadzaal van het gemeentehuis in Heythuysen. De vergaderingen zijn live te bekijken en te beluisteren via de website https://channel.royalcast.com/leudal. Ook zijn ze achteraf te bekijken en te beluisteren via die website. 

Burgers die willen inspreken kunnen in dit melden aan de raadsgriffie (e-mail: raadsgriffie@leudal.nl), liefst uiterlijk daags voorafgaande aan de vergadering. Om als burger over raadsvoorstellen in te spreken bestaat alleen in de commissievergaderingen de mogelijkheid en niet ook in de raadsvergaderingen.

Agenda en uitzending commissie Sociaal | 23 mei 2022

Agenda en uitzending commissie Fysiek | 24 mei 2022

Agenda en uitzending commissie Bestuur en middelen | 25 mei 2022