De commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Leudal.

Deze vergaderingen vinden fysiek plaats, in de raadzaal van het gemeentehuis in Heythuysen. De vergaderingen zijn live te bekijken en te beluisteren via de website https://channel.royalcast.com/leudal. Ook zijn ze achteraf te bekijken en te beluisteren via die website. 

Iemand die wenst in- of mee te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl. Om als burger over raadsvoorstellen in te spreken, of mee te spreken bestaat alleen in de commissievergaderingen de mogelijkheid en niet ook in de raadsvergaderingen. 

Agenda en uitzending commissie Sociaal

Agenda en uitzending commissie Fysiek

Agenda en uitzending commissie Bestuur en middelen