De commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 april 2021 om 19.30 uur.

Het betreft een digitale vergadering. De vergaderingen zijn live te bekijken en te beluisteren via de website (https://channel.royalcast.com/leudal). Ook zijn ze achteraf te bekijken en te beluisteren via onze website. 

Burgers die willen inspreken kunnen in dit melden aan de raadsgriffie (e-mail: raadsgriffie@leudal.nl), liefst uiterlijk daags voorafgaande aan de vergadering. De commissiegriffier zorgt er voor dat betrokkene een inlogcode krijgt om aan dat deel van de vergadering te kunnen deelnemen. Om als burger over raadsvoorstellen in te spreken bestaat alleen in de commissievergaderingen de mogelijkheid en niet ook in de raadsvergaderingen.

Agenda en uitzending commissie Sociaal | 17 mei 2021

Agenda en uitzending commissie Fysiek | 18 mei 2021

Agenda en uitzending commissie Bestuur en middelen | 19 mei 2021