De commissies sociaal, fysiek en bestuur en  middelen vergaderen op respectievelijk maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 maart 2020 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Leudal in Heythuysen.

Iemand die wenst in- of mee te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl  Om als burger over raadsvoorstellen in te spreken, of mee te spreken bestaat alleen in de commissievergaderingen de mogelijkheid en niet ook in de raadsvergaderingen.

Agenda commissie Sociaal

Agenda commissie Fysiek

Agenda commissie Bestuur