De commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 oktober 2020 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Leudal in Heythuysen.

Er wordt geen publiek toegelaten tot deze commissievergaderingen vanwege de corona-maatregelen. De vergaderingen zijn via internet te volgen (zie de buttons onderaan dit bericht). Burgers die normaal gesproken in een commissievergadering zouden hebben willen inspreken kunnen in dit geval hun inbreng sturen naar de raadsgriffie (e-mail: raadsgriffie@leudal.nl).

De commissiegriffier zorgt er voor dat die inbreng aan de vergaderstukken van de commissie wordt toegevoegd. Om als burger over raadsvoorstellen in te spreken, of mee te spreken bestaat alleen in de commissievergaderingen (in dit speciale geval dus alleen schriftelijk) de mogelijkheid en niet ook in de raadsvergaderingen.

Agenda en uitzending commissie Sociaal

Agenda en uitzending commissie Fysiek

Agenda en uitzending commissie bestuur en middelen