Afvalinzameling

Prullenbak

Voor de afvalinzameling werkt de gemeente Leudal samen met RD Maasland. Hier kunt u tevens terecht voor het aanvragen, omwisselen of repareren van een afvalcontainer en het aanvragen van een afvalpas. Alle relevante informatie rondom afval, huisvuilinzameling en recycling is te vinden in de afvalkalender.