In verband met de coronacrisis worden meer beperkende maatregelen genomen ten aanzien van de afvalinzameling.