Wat is het?

PMD is een afkorting voor plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels) en drinkpakken (zoals sappen en zuivel). Een aanzienlijk deel van het dagelijks weggegooide huishoudelijk afval (restafval) wordt gevormd door deze PMD terwijl ze grondstoffen bevatten die heel goed kunnen worden hergebruikt.

Wat moet ik doen?

Plastic verpakkingen, metaal en kartonnen drinkpakken kunt u kwijt bij de wijk milieuparken bij u in de buurt. U kunt het kunststof, blik én de drinkpakken bij elkaar gooien en hoeft deze dus niet apart te houden.

Kijk voor meer informatie over de inzameling van PMD verpakkingsafval op de website van RD Maasland.

Meer informatie

Wegwerp-plastic zoals plastic rietjes, bestek, borden, wattenstaafjes etcetera die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik zijn per 1 juli verboden. 

Wat hoort wel en niet bij PMD?

Wilt u precies weten wat er bij het PMD mag, kijk dan op de uitgebreide WEL/NIET-lijstLege kunststof flessen bleekwater, spiritus en plastic verpakkingen van andere agressieve schoonmaakmiddelen zoals ammoniak mogen bij het PMD. Verpakkingen van montagekitkokers echter niet. Dit laatste valt onder chemisch afval. Deze verpakkingen kunt u gratis inleveren tijdens de KCA inzameling of bij het milieupark

Tips

Wanneer containers vol zijn (of vol lijken te zitten) wordt veel afval helaas naast de containers gezet. Wat veel overlast (stank en zwerfafval) veroorzaakt voor omwonenden. Uiteraard moeten de containers op tijd leeg worden gemaakt. Hier zal de gemeente, samen met RD Maasland, voor zorgen. Maar we hebben ook uw hulp nodig.

  • Als containers vol zijn, neem afval mee terug en biedt dit een andere keer aan, maar zet het niet naast de container.
  • Breng alleen afval dat thuishoort op de wijkmilieuparken. Wat valt onder PMD en wat niet? Bekijk het op de website van RD Maasland of de uitgebreide WEL/NIET lijst hierboven. 
  • Gebruik kleine DOORZICHTIGE afvalzakken. Vaak worden veel te grote zakken aangeboden, waardoor de containers verstoppen. Containers zijn dan nog niet geheel gevuld maar door verkeerd afval of te grote zakken is de vulopening verstopt en lijkt het dat de container vol is.

Nieuw afvalbeleid 2022

Vanaf 1 januari 2022 zamelen de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen in samenwerking met RD Maasland op een nieuwe manier het afval in. Voor het inzamelen van PMD afval verandert niets. 

Leudal blijft het PMD afval inzamelen via de wijkmilieuparkjes in de diverse kernen. Voor de inzameldienst en de verwerker dient het zichtbaar te zijn welk afval wordt aangeboden. Is het PMD afval niet zichtbaar dan volgt afkeur van de partij waardoor het afval als restafval afgevoerd dient te worden, hetgeen kostenverhogend werkt. Het is daarom niet toegestaan PMD afval in grijze of blauwe vuilniszakken aan te bieden. 

Voor de plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD-afval) worden speciale plastic zakken beschikbaar gesteld. De zakken worden niet huis aan huis verspreid. U kunt ook eigen zakken gebruiken. Het is ook toegestaan dat PMD in bijvoorbeeld plastic supermarktzakken of pedaalemmerzakken wordt gedaan. Maar zeker niet in een donkergrijze KOMO-huisvuilzak of zo’n grote blauwe afvalzak(120 liter).

De PMD-zakken zijn nu ook tijdelijk verkrijgbaar bij een aantal supermarkten in Leudal. Lees hier het hele bericht.

Milieustraat

In de kernen Roggel en Maasbracht liggen twee milieustraten die door RD Maasland worden geëxploiteerd. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Milieustraat.

Heeft deze informatie u geholpen?