Wat is dit

Een ondersteuningsverklaring is een verklaring waarmee u een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke partij/groepering. 

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)

Ondersteuningsverklaringen

Om deel te mogen nemen aan de Tweede Kamerverkiezing moet een politieke partij/groepering onder meer een kandidatenlijst inleveren die wordt ondersteund door minimaal 30 kiezers per kieskring.

De ondersteuningsverklaringen worden door de desbetreffende partij/groepering ingevuld en ter ondertekening aangeboden. De kiezer ondertekent deze verklaring in het gemeentehuis en legitimeert zich met een geldig legitimatiebewijs.

Gemeente Leudal valt onder kieskring 19 (Limburg).

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Verklaringen van ondersteuning mogen worden afgelegd door personen die binnen de kieskring als kiezer zijn ingeschreven. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de gemeente Leudal als kiezer zijn ingeschreven.
 
Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. 
Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Wanneer

In de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 is geregeld dat de termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is verlengd van twee naar vier weken. Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan van 4 januari tot en met 1 februari 2021 in het gemeentehuis van Leudal. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 16.30 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Gezien de huidige Covid-19-maatregelen verzoeken wij u nadrukkelijk om hiervoor een afspraak te maken. Het maken van een afspraak kan telefonisch of via onze website.

Direct een afspraak maken

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze via e-mail verkiezingen@leudal.nl. Of bel team verkiezingen via telefoonnummer (0475) 85 90 00