Wat is dit

Een ondersteuningsverklaring is een verklaring waarmee u een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke partij/groepering.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (geen partijnaam geregistreerd hebben)

Ondersteuningsverklaringen

Om deel te mogen nemen aan de gemeenteraadsverkiezing moet een politieke partij/groepering onder meer een kandidatenlijst inleveren die wordt ondersteund door minimaal 20 kiezers.

De partij/groepering vult de ondersteuningsverklaring in waarna de kiezer deze ter ondertekening krijgt aangeboden. De kiezer ondertekent deze verklaring in het gemeentehuis en legitimeert zich met een geldig legitimatiebewijs.

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Degene die een ondersteuningsverklaring aflegt moet op 31 januari 2022 (dag van de kandidaatstelling) kiesgerechtigd (lees ingeschreven in de BRP) zijn in de gemeente Leudal. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen.

Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen.

Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Wanneer

In de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 is geregeld dat de termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen is verlengd van twee naar vier weken. Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan van 3 januari tot en met 31 januari 2022 in het gemeentehuis van Leudal. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 16.30 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Gezien de huidige Covid-19-maatregelen verzoeken wij u nadrukkelijk om hiervoor een afspraak te maken. Het maken van een afspraak kan telefonisch of via onze website.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze via e-mail verkiezingen@leudal.nl. Of bel team verkiezingen via telefoonnummer (0475) 85 90 00.