Onze gemeente kent alle dynamiek van deze tijd. Met ook de spanningen die daarbij horen. Het is enerzijds de groene tuin van Limburg, waar de 36.000 inwoners riant wonen in 16 dorpen met ieder een eigen karakter. In Leudal wordt ook de meeste duurzame energie opgewekt van heel Limburg. Veel van onze inwoners vinden werk in de vooruitstrevende moderne bedrijven, die voortkomen uit ons agrarisch verleden. Zoals bijvoorbeeld de hightech zaadveredeling. Anderen reizen in twintig minuten via de snelweg naar de Brainport regio rond Eindhoven.

Deze dynamiek vraagt veel van bestuurlijk Leudal. En dus ook van jou als ambtenaar. Want de aantrekkelijke recreatieve omgeving van Leudal wordt bezocht door veel toeristen. Terwijl de duurzaamheid wordt bereikt door windmolens en zonneweides. Ondertussen willen de forenzen uit de Brainport mooi en rustig wonen en bij dit alles vraagt onze succesvolle agribusiness de ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Leudal is succesvol in de afstemming van dit alles. Het heeft ons al veel gebracht., maar we willen nog beter. Daarom staan wij altijd open voor nieuwe collega's die meedenken over de inrichting van een modern en leefbaar Leudal.

De organisatie en afdeling Dienstverlening

De organisatie bestaat uit een algemeen directeur – gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de concernstaf en de afdelingen Samenleving, Ruimte en Dienstverlening.

De afdeling Dienstverlening bestaat uit 4 teams: Ondersteuning, Services, Advies en Burgerzaken.

 • Team Ondersteuning is verantwoordelijk voor uitvoerende werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering.
 • Team Services is verantwoordelijk voor de geautomatiseerde gegevenswerking en IT.
 • Team Advies bestaat uit adviseurs verdeeld over diverse disciplines en ondersteunen de organisatie ongeacht het team of afdeling.
 • Team Burgerzaken is verantwoordelijk voor de registratie van gebeurtenissen en gegevens van inwoners, zoals  inschrijvingen, geboorte, huwelijk en reisdocumenten.

Onze medewerkers werken in een informele organisatie met korte lijnen en een collegiale sfeer. We bieden goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé o.a. doordat we Hybride werken.

Als adviseur AO-IC geef je invulling aan de interne controlefunctie van de gemeente Leudal. Je draagt bij aan het beheersen van processen op inhoud, mens en middel.

Tevens lever je een actieve bijdrage aan het doorontwikkelen van de AO-IC functie. Je stelt jaarlijks een gemeentebreed intern controleplan op, ondersteunt de griffie jaarlijks met het Controleprotocol en Normenkader. Doorgaans adviseer je vooral op tal van rechtmatigheidsaspecten.

Daarnaast verricht je zelfstandig interne controlewerkzaamheden al dan niet als 3e lijn binnen het ‘Three Lines of Defense’ model. Ook ondersteun je lijnmedewerkers die reguliere audits uitvoeren binnen de vakafdelingen. Je rapporteert bevindingen middels controlememoranda en draagt verbetervoorstellen aan h et management.

In dezen werk je nauw samen met collega adviseurs binnen de afdeling Dienstverlening, medewerkers AOIC en kwaliteitsmedewerkers van de afdelingen Ruimte en Samenleving.
Tevens word je aangesteld als SiSa coördinator waarbij je verantwoordelijk bent voor de juiste en tijdige aanlevering van verantwoordingsgegevens voor de betreffende regelingen/ doeluitkeringen.

Voor de interim- en jaareinde controles ben jij hét aanspreekpunt voor de controlerend accountant en verantwoordelijk voor de aanlevering van verantwoordingsdocumenten aangaande rechtmatigheid.

In het kader van de nieuwe wet rechtmatigheid draag je zorg voor verdere doorontwikkeling van gevolgen, voer je verbeteringen door en adviseer je voor de langere termijn.

Het samenwerken met uitvoerende-, beleidsmatige- en management onderdelen van de organisatie is je kracht en passie, want  ‘samen’ geef je vorm aan de veranderopgave binnen de organisatie op het gebied van rechtmatigheid. Je bent een partner voor interne partijen en denkt in belangen, verantwoordelijkheden en resultaten vanuit de breed gedragen visie. Je benadert vraagstukken met een open, nieuwsgierige houding en kunt daarin zowel strategisch als praktisch te werk gaan. Je bent vanuit jezelf nieuwsgierig naar de manier waarop mensen opereren om te komen tot een resultaat of doel.

Werkzaamheden

 • Coördineren
  Het coördineren van gesprekken met de accountant voor de externe verantwoording. Intern coördineer je de verantwoording op basis van controlememoranda per proces/stroming. Ook leg je verbinding tussen lopende- en aanpalende projecten
 • Ondersteunen
  Je ondersteunt de lijnorganisatie in de uitvoering, monitoring en verantwoording van verrichtte interne controlewerkzaamheden.
 • Rapporteren
  Je draagt zorg voor inhoudelijke verantwoordingsrapportages middels controlememoranda richting het management en bestuur.

Wij zoeken

 • Je hebt een relevante HBO-opleiding
 • Je hebt ervaring binnen en actuele kennis van interne controle en beheersmaatregelen.
 • Je bent generalistisch aangaande een breed scala aan wet- en regelgeving.
 • Als geboren coach heb je de natuurlijke drive om anderen verder te helpen.
 • Je legt makkelijk contact en weet mensen snel voor je te winnen.
 • Door je tact, luisterhouding en empathie ben je een prettige gesprekspartner.
 • Je bent praktisch en steekt graag je handen uit de mouwen.
 • Je denkt in kansen en oplossingen en laat je door tegenslag niet uit het veld slaan.
 • Je kunt goed omgaan met veel vrijheid, verantwoordelijkheid en grote zelfstandigheid.
 • Je bent resultaatgericht maar zeker ook oog voor de menselijke maat.

Wij bieden

De functie van adviseur AOIC/ rechtmatigheid is ingedeeld in schaal 10 (aanloopschaal 9) cao gemeentes. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05% bovenop het

maandsalaris hetgeen je naar keuze kunt inzetten. Overige arbeidsvoorwaarden

zijn conform CAO Gemeenten. Wij bieden in eerste instantie een overeenkomst voor de duur van 1 jaar, maar het is een reguliere vaste formatieplek. Wij bieden reiskosten woon-/werkverkeer, de mogelijkheid om deels thuis te werken. Wij werken met hulpmiddelen zoals een IPhone en IPad.

Training en opleiding behoort tot de mogelijkheden.

Vragen?

Voor nadere inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met de heer Roy Meertens, interim Adviseur AO-IC via e-mail: r.meertens@leudal.nl of de heer Leon Jeurninck, afdelingshoofd 0475-859000.

Aanmelden Meet & Greet