Aanvragen volmacht

Wat is stemmen bij volmacht?

Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent naar het stembureau te komen of liever niet de gang naar het stembureau maakt, dan zijn er andere mogelijkheden om toch uw stem uit te brengen. Een van deze mogelijkheden is om iemand anders te machtigen. Deze gemachtigde kan dan namens u een stembiljet invullen. Een gemachtigde mag maximaal 2 volmachten aannemen.

Tot wanneer kunt u iemand een volmacht geven om voor u te stemmen?

Een onderhandse volmacht kunt u kunt u op de laatste verkiezingsdag, 16 maart 2022, aan iemand geven.

Een schriftelijk volmacht dient uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 om 17.00 uur bij de gemeente ontvangen te zijn. Om 17.00 uur wordt het Register Ongeldige Stempassen opgemaakt. Het Register Ongeldige Stempassen wordt in de stembureaus gebruikt om te controleren of er geen stempassen worden gebruikt die niet langer rechtsgeldig zijn (bijvoorbeeld omdat de kiezer een vervangende stempas heeft aangevraagd, een volmacht heeft verleend waardoor de stempas is vervallen of dat de stempashouder is overleden). Daarom dient de aanvraag voor een vervangende stempas bij de gemeente ontvangen te zijn op vrijdag 11 maart vóór 17.00 uur.

Hoe kunt u iemand een onderhandse of schriftelijke volmacht geven?

 • Onderhandse volmacht
  U wacht totdat u uw stempas heeft ontvangen. Vul samen met de persoon die namens u mag stemmen de achterzijde van de stempas in en onderteken deze beiden. Bij een onderhandse volmacht moet u een kopie van uw legitimatiebewijs (mag 5 jaar verlopen zijn) meegeven aan de persoon die namens u gaat stemmen. 

  Een onderhandse volmacht kunt u intrekken door de stempas terug te vragen en zelf te gaan stemmen.
   
 • Schriftelijke volmacht
  U vult samen met de gemachtigde het formulier (modelformulier L8link naar pdf bestand) in en ondertekent beiden het formulier. Hierna kunt u het ingevulde en ondertekende formulier sturen naar de gemeente Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Leudal óf afgeven bij de balie van het gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen.

Wanneer u schriftelijke volmacht digitaal wilt aanvragen, zijn hiervoor 2 mogelijkheden:

 • de volmachtgever en de gemachtigde doen gelijktijdig achter dezelfde computer, via de website van de gemeente Leudal, een digitale aanvraag voor een volmacht. U heeft hiervoor beiden DigiD nodig.
   
 • de gemachtigde vult formulier model G2 (modelformulier G2link naar pdf bestand) volledig in, ondertekent het formulier en stuurt dit langs digitale weg naar de volmachtgever. De volmachtgever vraagt met DigiD, via de website van de gemeente Leudal, digitaal de volmacht aan via deze webpagina. De volmachtgever uploadt het formulier G2 dat ingevuld en ondertekend is door de gemachtigde en stuurt deze met de digitale aanvraag mee. Alleen de volmachtgever heeft hiervoor DigiD nodig. 

  De gemeente verstuurt dan uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 het volmachtbewijs naar de persoon die namens u mag stemmen. 
  Let op: Een schriftelijk verleende volmacht kan niet worden ingetrokken.

Stempas en volmacht

Wanneer iemand een volmachtstem uitbrengt dan moet dit altijd tegelijkertijd gebeuren met het uitbrengen van de eigen stem. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze dan via de e-mail (verkiezingen@leudal.nl) of bel met het team Verkiezingen op telefoonnummer (0475) 85 90 00.
 

U kunt op vrijdagmiddag 11-03-2022 telefonisch het Team Verkiezingen bereiken op het nummer: 06-11 22 83 45.

Vanaf 16.30 zal de digitale lijn om een vervangende stempas of volmacht aan te vragen worden dichtgezet zodat wij zeker alles om 17.00 uur verwerkt hebben. U kunt op 11 maart 2022 tot 17.00 uur terecht bij de receptie van het gemeentehuis.