Inwoners van de gemeente Maasgouw en Leudal hebben eind maart de aanslag voor de afvalstoffenheffing ontvangen. Bij een aantal van deze klanten was de aanslag echter niet helemaal juist.

Op de aanslag stond namelijk een verkeerde maat afvalcontainer vermeld. Deze klanten ontvangen deze week per post een aanpassing hiervan.

In de brief staat vermeld met welk bedrag de aanslag aangepast is. Ook de gevolgen voor de betaling zijn in de brief toegelicht.