In het najaar van 2018 werd door een groot aantal enthousiaste mensen deelgenomen aan een door de gemeente georganiseerde brainstormsessie in CC de Bombardon in Heythuysen.

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is achter de schermen het een en ander in beweging gezet. Een groot aantal ideeën die tijdens de brainstormsessie door initiatiefnemers naar voren zijn gebracht, zijn deels met ondersteuning van de gemeente opgepakt en worden verder uitgewerkt. Ook is voor een aantal projecten gemeentelijke- of provinciale subsidie aangevraagd.

Ideeën?

Mocht u als inwoner, vereniging, stichting enz. nog ideeën hebben, of rijpt er in uw hoofd een plan wat misschien samen met de gemeente verwezenlijkt kan worden? Neemt u dan gerust contact op met de heer Perry van Doorn, projectleider project 75 jaar bevrijding. Dit kan door een email te sturen aan: 75jaarbevrijding@leudal.nl of telefonisch via het algemeen nr. 0475- 859000.

Samen met u wordt gekeken of het plan kan worden ondersteund door de gemeente en of het mogelijk aansluit bij een bestaand initiatief.

Voor de gemeentelijke subsidieregeling verwijzen wij u graag naar de website subsidieregeling 75 jaar bevrijding

Wij horen graag van U.

De projectgroep 75 jaar bevrijding Leudal.

75 jaar Limburg bevrijding