Er wordt een beroep gedaan op alle Nederlandse gemeenten om te voorzien in huisvesting voor inwoners van Oekraïne die het oorlogsgeweld in hun land ontvluchten. De gemeente Leudal bekijkt in samenspraak met de Veiligheidsregio Limburg Noord (VLRN) op welke wijze en waar gemeentelijke opvang voor middellange en langere termijn kan worden georganiseerd. Recent heeft de gemeente de eerste opvanglocatie geopend in Ittervoort voor 11 personen.

Landgoed Leudal
Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om Landgoed Leudal aan te wijzen als opvanglocatie voor 70 Oekraïense vluchtelingen. Het college van B&W neemt hier dinsdag 26 april aanstaande een besluit over. Om inwoners, ondernemers en de Dorpsraad Haelen over dit voornemen te informeren, organiseert de gemeente Leudal een informatiebijeenkomst op donderdag 21 april van 19.30 tot 20.30 uur in het gemeentehuis in Heythuysen. De omliggende vereniging en de lokale zorgaanbieders zoals tandarts en huisarts worden ook geïnformeerd.

Bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst worden deelnemers in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat vervolgens aan het betreffende collegevoorstel wordt toegevoegd. Deze bijeenkomst heeft een informatief karakter en heeft geen invloed op de besluitvorming.

Hulp aan Oekraïne
Inwoners of ondernemers die niet bij de bijeenkomst aanwezig kunnen zijn, worden voor actuele informatie doorverwezen naar www.leudal.nl/hulp-aan-oekraine