Vertrouwen in samenwerking tussen besturen gemeenschapsaccomodaties(14-02-2017)

Lees voor
Intentieverklaring OOG

De besturen van de gemeenschapsaccommodaties in Leudal hebben vorige week (6 februari) een intentieverklaring ondertekend het Trefcentrum in Kelpen-Oler  Zij zijn verenigd in OOG (OverlegOrgaan Gemeenschapshuizen) en verbinden zich daarmee aan een intensievere onderlinge samenwerking.

De ondertekening was in aanwezigheid van Stan Backus, verantwoordelijk wethouder van  Gemeente Leudal. Hij is verheugd met het initiatief. Het weerspiegelt het besef van urgentie dat bij alle betrokken partijen aanwezig is en de wil om te werken aan oplossingen die enerzijds tegemoetkomen aan de wens van inwoners en anderzijds bijdragen aan bezuinigingen die door de Gemeenteraad zijn vastgesteld. Wethouder Backus heeft dan ook vertrouwen in een goede samenwerking in het belang van een toekomstbestendig accommodatiebeleid.

Speerpunten accommodatiebeleid

Op 12 juli 2016 heeft de Gemeenteraad het "Beleidskader accommodaties/subsidies" vastgesteld.

Wat betreft accommodaties zijn de volgende kernpunten in het beleidskader opgenomen:

  • Elk dorp heeft/behoudt een ontmoetingspunt.
  • Accommodaties worden bij voorkeur overgedragen aan de gemeenschap.
  • Nieuwe voorzieningen zijn slechts mogelijk als daarmee bestaande komen te vervallen en het voor de gemeente uiteindelijk tot kostenbesparingen zal leiden.
  • Als draagvlak ontbreekt worden voorzieningen afgestoten.

De besturen van de genoemde gemeenschapsaccommodaties beseffen dat er geen tijd te verliezen is. Op korte termijn moeten belangrijke beslissingen over gemeenschapsaccommodaties genomen worden met mogelijk verstrekkende gevolgen. Samenwerking in een herkenbare en goed functionerende structuur is daarom een must! De uitgangspunten voor deze samenwerking zijn: vertrouwen in elkaar, samenwerken met elkaar en een reële blik op de toekomst.

Verkiezingen Tweede Kamer - 15 maart 2017

WhatsApp buurtpreventie

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.