Uitreiking zilveren medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen aan Ben Sijben uit Neer(15-02-2017)

Lees voor
Huldiging de heer Ben Sijben

Burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal reikte vandaag 15 februari de zilveren medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit aan Ben Sijben uit Neer voor zijn heldhaftig optreden bij een verdrinkingsgeval.

Op 26 augustus 2016 werd de heer A. de Groen uit Helden op de steiger van de jachthaven van Watersportvereniging Hanssum in Neer onwel, raakte bewusteloos en belandde in het water. De getuige van dit ongeval Ben Sijben die op dat moment op zijn boot zat, sprong in het water en redde het slachtoffer uit het water.

Het kostte de heer Sijben veel moeite de heer Groen boven water te krijgen. Aan de waterkant werd hij geholpen door 3 toegesnelde leden van de Watersportvereniging Hanssum.  

Het is aan het snel en adequaat optreden van de heer Sijben te danken dat de heer de Groen is gered.

Het bestuur van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (MRD) heeft besloten de redder te bekronen met de zilveren medaille van de MRD. Aan Watersportvereniging WSV Neer wordt een oorkonde verstrekt.

Verkiezingen Tweede Kamer - 15 maart 2017

WhatsApp buurtpreventie

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.