Snoeien bomen (14-02-2017)

Lees voor
snoeien bomen

Steeds meer krijgt de gemeente te maken met bewoners en ondernemers die snoeien aan bomen van de gemeente. 

Zelf snoeien

Het is niet toegestaan om zelf  te snoeien aan gemeentebomen. Dit geldt ook als iemand gemeentegrond in gebruik heeft waar een boom op staat. Soms worden bomen waarvan hinder wordt ervaren door bijvoorbeeld schaduwwerking of overhangende takken, zelfs rigoureus gesnoeid.

Hierdoor kan een boom ernstige en onherstelbare schade oplopen. Ook kan de veiligheid in het gedrang komen wanneer bomen onstabiel worden of grote takken uitbreken.

Vernieling gemeentebomen in Haler en Ell

Recent zijn langs de Berbenstraat in Ell en de Isidoorstraat in Haler eikenbomen van de gemeente vernield door rigoureus en éénzijdig snoeien. De vernielde bomenrij, staande langs de onverharde Berbenstraat, zijweg van de Engerstraat, is opgenomen op de gemeentelijke bomenlijst en is waardevol. Deze bomenrij is nu onherstelbaar vernield.

Aangifte

Wanneer gemeentebomen worden vernield doet de gemeente aangifte bij de politie van vernieling van gemeente-eigendom en eventueel ontvreemding van gemeente-eigendom wanneer het tak- en stamhout ook wordt meegenomen. Ook kan er sprake zijn van overtreding van de Wet natuurbescherming. Alle kosten zoals onderzoek, herstelwerkzaamheden, kappen en herplant, worden verhaald op de dader.

Hinder?

Wanneer u hinder ondervindt van gemeentebomen neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer (0475) 85 90 00. De gemeente kan dan actie ondernemen en de bomen op een juiste wijze snoeien. 

Verkiezingen Tweede Kamer - 15 maart 2017

WhatsApp buurtpreventie

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.