Buurt Whatsapp groot succes in Leudal!(15-02-2017)

Lees voor
Buurt WhatsApp

Sinds kort tellen alle zestien kernen van Leudal één of meerdere Buurt Whatsapp groepen. Groepen waaraan iedere inwoner van de gemeente kan deelnemen en waar informatie gedeeld wordt bij onveilige of verdachte omstandigheden.

Op een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst voor de beheerders van deze groepen was er naast de vaststelling dat de eerste ervaringen zeer positief zijn en dat het tot meer verbinding in de wijk leidt, ook van de zijde van de politie aanleiding voor complimenten. Een dikke pluim voor de beheerders vanwege de coördinatie en de promotie van het concept en grote waardering voor de inwoners van de gemeente die zich door deelname medeverantwoordelijk tonen voor de veiligheid van Leudal.

Een oogje in het zeil

De politie kan niet overal tegelijk zijn. Hoe mooi is het dan dat burgers bereid zijn ook zelf een oogje in het zeil te houden. Niet om eigen rechter te spelen, maar om direct de politie te kunnen bellen wanneer ze een situatie niet vertrouwen. De buurtbewoner weet immers zelf vaak het beste wanneer iets afwijkt van het vertrouwde patroon in de straat of de wijk; een vreemde auto die meerdere malen langsrijdt, een onbekende persoon met opvallend veel interesse voor woningen, etc. Kortom, situaties die bewoners veelal een onderbuikgevoel geven van; klopt dit wel? Mooi is het dan als dit direct doorgegeven wordt aan de politie.

Onwillekeurig lijkt nog wel eens gedacht te worden dat een situatie misschien niet ernstig genoeg is om 1-1-2 te bellen. Niets is volgens de politie echter minder waar: ‘We rijden liever tien keer voor niets dan dat we de kans missen om een inbraak te voorkomen of een inbreker aan te kunnen houden’. Toch lijkt het een beetje in de genen te zitten van mensen dat je 1-1-2 alleen belt als je iets ernstigs waarneemt. Een drempel, die volgens de wijkagenten absoluut verlaagd moet worden.

Onderling contact

Is er op de Whatsapp alleen sprake van onderling contact tussen bewoners na het gewaarschuwd hebben van de politie? Daar ligt vooralsnog wel het accent, maar wanneer er sprake is van bijvoorbeeld iemand die vermist is, schroomt de wijkagent niet om de Whatsapp groep van de buurt en eventueel aangrenzende buurten te informeren. Immers ook dan geldt, hoe meer ogen, hoe groter de kans op resultaat. Omdat dit goed werkt wordt dan ook niet uitgesloten dat de politie in de toekomst vaker de Whatsapp groep zal betrekken bij een onderzoek. Als het aan de beheerders ligt, is dit geen enkel probleem, integendeel.

Groeimodel

Gaat er dan helemaal niets mis? Natuurlijk wel. Er wordt ondanks de duidelijke instructie wel eens iets gedeeld op de Whatsapp groep wat niet de bedoeling is. Soms laten deelnemers middels een ‘duimpje’ weten dat ze iets goed vinden of is er iemand die een grappig filmpje deelt. Hier wordt echter snel en professioneel door de beheerders op gereageerd. Afhankelijk van het bericht wordt iemand geattendeerd op ongewenst gebruik, gewaarschuwd of zelfs uit de groep verwijderd. Dit is absoluut nodig om de berichtgeving zuiver te houden en de groep een goede rol te kunnen laten spelen in de veiligheidszorg. Gelukkig betreft dit tot op heden slechts enkele incidenten.

Het feit dat alle kernen inmiddels één of meerdere Whatsapp groepen hebben is al een succes te noemen, maar het daarbij ook nog eens de ambitie uitspreken om blijvend van elkaar te leren wat in bepaalde situaties het meest effectief is, maakt dat met het inzetten van de Buurt Whatsapp groepen weer een belangrijke stap gezet is voor een veilig Leudal. Dat laat overigens onverlet dat er nog steeds ‘extra ogen en oren’ gebruikt kunnen worden. Sommige wijken zijn nog wat ondervertegenwoordigd, dus schroom niet en check even op deze gemeentesite waar ook ú zich aan kunt melden.

Ries Ouwerkerk

Ries Ouwerkerk is woonachtig in Heythuysen en heeft zich na een loopbaan binnen de politie als spreker en adviseur gespecialiseerd in creatieve en innovatieve aanpakken om onveiligheid binnen gemeentes tegen te gaan. Het is zijn overtuiging dat de burger hier een steeds belangrijker verantwoordelijkheid in zal krijgen.

Verkiezingen Tweede Kamer - 15 maart 2017

WhatsApp buurtpreventie

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.